Để thương hiệu nông sản không bị... đánh cắp

Để thương hiệu nông sản không bị... đánh cắp

Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nông sản còn khó khăn

Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nông sản còn khó khăn

Khó thực hiện bảo hộ SHTT đối với trái cây xuất khẩu

Khó thực hiện bảo hộ SHTT đối với trái cây xuất khẩu

Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

Thu phí kiểm tra, giám sát hàng XNK có yêu cầu bảo hộ quyền SHTT

Thu phí kiểm tra, giám sát hàng XNK có yêu cầu bảo hộ quyền SHTT

Đăng ký sở hữu trí tuệ: Việc cần làm ngay của doanh nghiệp Việt

Đăng ký sở hữu trí tuệ: Việc cần làm ngay của doanh nghiệp Việt

Hàng giả nội - ngoại đều tinh vi, chỉ có chống hàng giả thì thiếu và yếu

Hàng giả nội - ngoại đều tinh vi, chỉ có chống hàng giả thì thiếu và yếu