'Chưa thấy quốc gia nào kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga ấn tượng như Việt Nam'

'Chưa thấy quốc gia nào kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga ấn tượng như Việt Nam'

Chương trình giao lưu nghệ thuật 'Bản hùng ca Tháng Mười'

Chương trình giao lưu nghệ thuật 'Bản hùng ca Tháng Mười'

Ngập tràn lồng ngực với âm hưởng của tình yêu, tình hữu nghị Việt – Nga

Ngập tràn lồng ngực với âm hưởng của tình yêu, tình hữu nghị Việt – Nga

Chương trình nghệ thuật 'Bản hùng ca Tháng Mười'

Chương trình nghệ thuật 'Bản hùng ca Tháng Mười'

Vang mãi Bản hùng ca Tháng Mười

Vang mãi Bản hùng ca Tháng Mười

Hào hùng 'Bản hùng ca Tháng Mười'

Hào hùng 'Bản hùng ca Tháng Mười'

Bản hùng ca tháng Mười

Bản hùng ca tháng Mười

Vang mãi 'Bản hùng ca Tháng Mười'

Vang mãi 'Bản hùng ca Tháng Mười'

Giao lưu nghệ thuật 'Bản hùng ca Tháng Mười'

Giao lưu nghệ thuật 'Bản hùng ca Tháng Mười'

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Nga tham gia chương trình 'Bản hùng ca tháng Mười'

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Nga tham gia chương trình 'Bản hùng ca tháng Mười'