Đền Cửa Ông - Cặp Tiên đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt

Đền Cửa Ông - Cặp Tiên đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt

Quảng Ninh: Đền Cửa Ông khai hội và đón nhận bằng Di tích Quốc gia đặc biệt

Quảng Ninh: Đền Cửa Ông khai hội và đón nhận bằng Di tích Quốc gia đặc biệt

Hàng vạn người dự Lễ khai hội đền Cửa Ông

Hàng vạn người dự Lễ khai hội đền Cửa Ông

Quảng Ninh: Đền Cửa Ông - Cặp Tiên nhận bằng di tích lịch sử quốc gia đặc biệt

Quảng Ninh: Đền Cửa Ông - Cặp Tiên nhận bằng di tích lịch sử quốc gia đặc biệt

Đền Cửa Ông đón Bằng Di tích quốc gia đặc biệt

Đền Cửa Ông đón Bằng Di tích quốc gia đặc biệt

Đền Cửa Ông trong ngày đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt

Đền Cửa Ông trong ngày đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt

Đền Cửa Ông trong ngày đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt

Đền Cửa Ông trong ngày đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt

Khai hội Đền Cửa Ông - di tích lịch sử quốc gia đặc biệt

Khai hội Đền Cửa Ông - di tích lịch sử quốc gia đặc biệt

Đền Cửa Ông trở thành di tích lịch sử quốc gia đặc biệt

Đền Cửa Ông trở thành di tích lịch sử quốc gia đặc biệt