Một kịch bản, nhiều dự đoán

Nội các Anh cuối cùn đã nhất trí với bản dự thảo thỏa thuận về việc London rời Liên minh Châu Âu (EU) hay...