Thanh Hóa: Mưa lớn khiến 8 bản ở huyện miền núi Quan Sơn bị cô lập hoàn toàn

'Chuyện lạ' ở ngôi trường chưa từng có giáo viên nữ

'Chuyện lạ' ở ngôi trường chưa từng có giáo viên nữ

'Chuyện lạ' ở ngôi trường chưa từng có giáo viên nữ

'Chuyện lạ' ở ngôi trường chưa từng có giáo viên nữ

Chuyện về ngôi trường chưa từng nghe tiếng cô giảng bài

Chuyện về ngôi trường chưa từng nghe tiếng cô giảng bài

Chuyện về ngôi trường chưa từng nghe tiếng cô giảng bài

Chuyện về ngôi trường chưa từng nghe tiếng cô giảng bài

Bão không vào thẳng, Thanh Hóa vẫn thiệt hại 1.000 tỉ đồng

Bão không vào thẳng, Thanh Hóa vẫn thiệt hại 1.000 tỉ đồng

Siêu bão đi qua, người dân miền Trung khóc ròng vì tay trắng

Siêu bão đi qua, người dân miền Trung khóc ròng vì tay trắng

Vùng biển Thanh Hóa tan hoang, nhiều bản miền núi bị cô lập sau bão số 10

Vùng biển Thanh Hóa tan hoang, nhiều bản miền núi bị cô lập sau bão số 10