Câu kết 'mang' 32 bánh heroin từ Lào vào Việt Nam

Câu kết 'mang' 32 bánh heroin từ Lào vào Việt Nam

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ hai đối tượng là người Việt Nam và Lào trong đường dây vận...
Thanh Hóa: Bắt 2 đối tượng vận chuyển lượng lớn ma túy qua biên giới

Thanh Hóa: Bắt 2 đối tượng vận chuyển lượng lớn ma túy qua biên giới

Bắt 2 đối tượng người Lào vận chuyển 8 bánh heroin

Bắt 2 đối tượng người Lào vận chuyển 8 bánh heroin

Bắt 2 đối tượng người Lào vận chuyển ma túy trái phép

Bắt 2 đối tượng người Lào vận chuyển ma túy trái phép

Thanh Hóa: Bắt giữ hai đối tượng người Lào vận chuyển số lượng lớn ma túy

Thanh Hóa: Bắt giữ hai đối tượng người Lào vận chuyển số lượng lớn ma túy

Đối tượng vận chuyển 8 bánh heroin sa lưới

Đối tượng vận chuyển 8 bánh heroin sa lưới

B ắt 2 đối tượng vận chuyển 8 bánh heroin, 8 nghìn viên ma túy tổng hợp

B ắt 2 đối tượng vận chuyển 8 bánh heroin, 8 nghìn viên ma túy tổng hợp

Bắt hai đối tượng người Lào vận chuyển ma túy trái phép

Bắt hai đối tượng người Lào vận chuyển ma túy trái phép

Bắt hai đối tượng vận chuyển 8 bánh heroin và 6.000 viên ma túy qua biên giới

Bắt hai đối tượng vận chuyển 8 bánh heroin và 6.000 viên ma túy qua biên giới

Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 8 bánh heroin và 6.000 viên ma túy

Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 8 bánh heroin và 6.000 viên ma túy

Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 8 bánh heroin và 6.000 viên ma túy

Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 8 bánh heroin và 6.000 viên ma túy