Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và 23 tổng công ty, ngân hàng 'lọt' tầm ngắm kiểm toán năm 2021

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và 23 tổng công ty, ngân hàng 'lọt' tầm ngắm kiểm toán năm 2021

Năm 2021, Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện 25 cuộc kiểm toán, gồm: Ngân hàng Nhà nước; 17 Tập đoàn, Tổng...
Hiệu quả đưa công an chính quy về xã tại Lạng Sơn: Hạ nhiệt điểm nóng ở cơ sở

Hiệu quả đưa công an chính quy về xã tại Lạng Sơn: Hạ nhiệt điểm nóng ở cơ sở

Công trình chống ngập 10.000 tỷ, sân bay Long Thành và nhiều dự án 'khủng' vào danh sách kiểm toán 2021

Công trình chống ngập 10.000 tỷ, sân bay Long Thành và nhiều dự án 'khủng' vào danh sách kiểm toán 2021

Nhiều dự án lớn sẽ được kiểm toán năm 2021

Nhiều dự án lớn sẽ được kiểm toán năm 2021

Năm tới sẽ kiểm toán nhiều dự án giao thông

Năm tới sẽ kiểm toán nhiều dự án giao thông

Năm 2021: Dự án đầu tư nào nằm trong 'tầm ngắm' của Kiểm toán Nhà nước?

Năm 2021: Dự án đầu tư nào nằm trong 'tầm ngắm' của Kiểm toán Nhà nước?

Kiểm toán năm 2021: Lựa chọn một số chuyên đề có phạm vi rộng, được dư luận xã hội quan tâm

Kiểm toán năm 2021: Lựa chọn một số chuyên đề có phạm vi rộng, được dư luận xã hội quan tâm

Năm 2021 kiểm toán các chuyên đề có phạm vi rộng, dư luận quan tâm

Năm 2021 kiểm toán các chuyên đề có phạm vi rộng, dư luận quan tâm

Thu thuế giao dịch liên kết sẽ được kiểm toán trong năm 2021

Thu thuế giao dịch liên kết sẽ được kiểm toán trong năm 2021

Những dự án đầu tư lớn nào sẽ được kiểm toán trong năm 2021?

Những dự án đầu tư lớn nào sẽ được kiểm toán trong năm 2021?

Năm 2021: Dự án đầu tư nào nằm trong 'tầm ngắm' của Kiểm toán Nhà nước?

Năm 2021: Dự án đầu tư nào nằm trong 'tầm ngắm' của Kiểm toán Nhà nước?

Kiểm toán năm 2021: Những tập đoàn lớn, dự án 'khủng' nào rơi vào tầm ngắm?

Kiểm toán năm 2021: Những tập đoàn lớn, dự án 'khủng' nào rơi vào tầm ngắm?

Nhiều dự án lớn vào 'tầm ngắm' kiểm toán năm 2021

Nhiều dự án lớn vào 'tầm ngắm' kiểm toán năm 2021

Năm 2021 sẽ kiểm toán việc thực hiện chính sách tài chính và đầu tư

Năm 2021 sẽ kiểm toán việc thực hiện chính sách tài chính và đầu tư

Những dự án trọng điểm nào sẽ được kiểm toán năm 2021?

Những dự án trọng điểm nào sẽ được kiểm toán năm 2021?

Nhiều dự án lớn vào 'tầm ngắm' kiểm toán năm 2021

Nhiều dự án lớn vào 'tầm ngắm' kiểm toán năm 2021

Hồ Bản Lải - 'lá chắn' giảm lũ về đích vượt tiến độ

Hồ Bản Lải - 'lá chắn' giảm lũ về đích vượt tiến độ

Cuối năm 2020 phải hoàn thành chặn dòng tích nước hồ Bản Lải

Cuối năm 2020 phải hoàn thành chặn dòng tích nước hồ Bản Lải

Phấn đấu tích nước hồ chứa Bản Lải chậm nhất tháng 12/2020

Phấn đấu tích nước hồ chứa Bản Lải chậm nhất tháng 12/2020

Gỡ vướng trong bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án tại Lạng Sơn

Gỡ vướng trong bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án tại Lạng Sơn

Lo mất tiền đền bù, dân ngăn dự án thủy lợi

Lo mất tiền đền bù, dân ngăn dự án thủy lợi

Sớm ổn định lòng dân vùng ảnh hưởng hồ chứa nước Bản Lải

Sớm ổn định lòng dân vùng ảnh hưởng hồ chứa nước Bản Lải

Để đảm bảo tiến độ thi công hồ chứa nước Bản Lải

Để đảm bảo tiến độ thi công hồ chứa nước Bản Lải

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn: Nỗ lực thi công hồ chứa nước Bản Lải

Lạng Sơn: Nỗ lực thi công hồ chứa nước Bản Lải