Truy bắt đối tượng tàng trữ ma túy và vũ khí nóng

Truy bắt đối tượng tàng trữ ma túy và vũ khí nóng

Nghẹt thở pha truy bắt đối tượng tàng trữ ma túy và vũ khí nóng

Nghẹt thở pha truy bắt đối tượng tàng trữ ma túy và vũ khí nóng

Vây bắt ô tô mang theo vũ khí 'nóng' và chất nghi ma túy

Vây bắt ô tô mang theo vũ khí 'nóng' và chất nghi ma túy

Quảng Trị: Bắt giữ 1 tài xế chạy quá tốc độ, giấu trên xe nhiều 'hàng nóng' và ma túy

Quảng Trị: Bắt giữ 1 tài xế chạy quá tốc độ, giấu trên xe nhiều 'hàng nóng' và ma túy

Truy bắt đối tượng vi phạm tốc độ, 'lòi' ra súng ngắn, mã tấu và hồng phiến

Truy bắt đối tượng vi phạm tốc độ, 'lòi' ra súng ngắn, mã tấu và hồng phiến

Truy đuổi xe vi phạm tốc độ bỏ trốn, phát hiện ma túy và 'hàng nóng'

Truy đuổi xe vi phạm tốc độ bỏ trốn, phát hiện ma túy và 'hàng nóng'

Bắt đối tượng tàng trữ ma túy và vũ khí nóng

Bắt đối tượng tàng trữ ma túy và vũ khí nóng

Nghẹt thở truy bắt kẻ chạy xe quá tốc độ, mang theo súng ngắn và ma túy

Nghẹt thở truy bắt kẻ chạy xe quá tốc độ, mang theo súng ngắn và ma túy

Truy đuổi xe vi phạm tốc độ bỏ trốn, tàng trữ 'hàng nóng'

Truy đuổi xe vi phạm tốc độ bỏ trốn, tàng trữ 'hàng nóng'

Hương cốm thơm lừng lễ hội 'Mừng cơm mới'

Hương cốm thơm lừng lễ hội 'Mừng cơm mới'

Dựng tóc gáy cảnh đàn sâu hàng ngàn con đi như... rắn

Dựng tóc gáy cảnh đàn sâu hàng ngàn con đi như... rắn