Những hình ảnh ấn tượng tại lễ hội dù lượn 'Bay trên mùa vàng' 2019

Những hình ảnh ấn tượng tại lễ hội dù lượn 'Bay trên mùa vàng' 2019

Thử thách cùng Festival dù lượn 'Bay trên mùa vàng'

Thử thách cùng Festival dù lượn 'Bay trên mùa vàng'

Độc đáo Festival dù lượn 'Bay trên mùa vàng' năm 2019

Độc đáo Festival dù lượn 'Bay trên mùa vàng' năm 2019

Yên Bái tổ chức Festival dù lượn 'Bay trên mùa vàng'

Yên Bái tổ chức Festival dù lượn 'Bay trên mùa vàng'

Mù Cang Chải - một trong 19 điểm đáng ghé thăm nhất thế giới

Mù Cang Chải - một trong 19 điểm đáng ghé thăm nhất thế giới

Mù Cang Chải - một trong 19 điểm đáng ghé thăm nhất thế giới

Mù Cang Chải - một trong 19 điểm đáng ghé thăm nhất thế giới

Trải nghiệm mùa lúa chín Mù Cang Chải cùng Tiên Phong Travel

Trải nghiệm mùa lúa chín Mù Cang Chải cùng Tiên Phong Travel

Khai mạc Festival dù lượn 'Bay trên mùa nước đổ' ở Yên Bái

Khai mạc Festival dù lượn 'Bay trên mùa nước đổ' ở Yên Bái

Yên Bái khai mạc Festival dù lượn 'Bay trên mùa nước đổ'

Yên Bái khai mạc Festival dù lượn 'Bay trên mùa nước đổ'