Án tù cho gã em chồng thua bạc cắm luôn xe của chị dâu

Án tù cho gã em chồng thua bạc cắm luôn xe của chị dâu

Tham gia đánh bài bị thua, Moong Văn Đại đem chiếc xe mượn của chị dâu trước đó cầm cố được 3 triệu đồng và...