Thanh Hóa: Nguy cơ thiệt hại lớn vì hàng triệu con châu chấu tàn phá hoa màu

Thanh Hóa: Nguy cơ thiệt hại lớn vì hàng triệu con châu chấu tàn phá hoa màu

Hàng triệu con châu chấu lưng vàng đang tàn phá hoa màu ở Mường Lát, Thanh Hóa

Hàng triệu con châu chấu lưng vàng đang tàn phá hoa màu ở Mường Lát, Thanh Hóa

Thanh Hóa: Hàng triệu con châu chấu tàn phá hoa màu

Thanh Hóa: Hàng triệu con châu chấu tàn phá hoa màu

Lặng thầm dưới đại ngàn

Lặng thầm dưới đại ngàn

XUÂN VỀ CÙNG DÒNG ĐIỆN MỚI

XUÂN VỀ CÙNG DÒNG ĐIỆN MỚI

Sơn La: Thắp sáng niểm tin, đưa ánh sáng của Đảng đến với đồng bào các dân tộc

Sơn La: Thắp sáng niểm tin, đưa ánh sáng của Đảng đến với đồng bào các dân tộc

Sơn La: 4 bản cuối cùng thuộc huyện Yên Châu đã được cấp điện lưới quốc gia

Chùm ảnh: Điện về bản trước thềm Xuân mới

Gần 2.000 hộ dân Sơn La có điện lưới Quốc gia trước Tết Nguyên đán

Gần 2.000 hộ dân Sơn La có điện lưới quốc gia trước Tết Nguyên đán

Cấp điện cho hàng trăm hộ dân ở miền núi Sơn La

Lặng thầm dưới đại ngàn

Mưa lũ khủng khiếp, nhiều huyện ở Sơn La thiệt hại nhân mạng

Huyện Quan Hóa: Phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác bảo đảm an ninh trật tự

Khắc phục tình trạng thiếu nhà vệ sinh tại các trường học: Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực

Bí ẩn bên trong bao tải dứa màu vàng

Quả bom dài hơn 1 m nằm dưới suối

Phát hiện quả bom đen trũi dài 1 m, to như cột nhà

Thanh Hóa: Hoảng hồn phát hiện quả bom 1m, to như cột nhà dưới suối