Đối thoại vụ Thủ Thiêm: Báo cáo Thủ tướng để có quyết định cuối cùng

Đối thoại vụ Thủ Thiêm: Báo cáo Thủ tướng để có quyết định cuối cùng

Người dân cho rằng phải chứng minh được tính pháp lý của bản đồ Thủ Thiêm thì mới đồng ý nhận tiền đền bù.
Vấn đề Thủ Thiêm tiếp tục 'nóng' tại buổi tiếp xúc cử tri quận 2

Vấn đề Thủ Thiêm tiếp tục 'nóng' tại buổi tiếp xúc cử tri quận 2

Cử tri muốn Ban Bí thư giám sát đặc biệt vụ Thủ Thiêm

Cử tri muốn Ban Bí thư giám sát đặc biệt vụ Thủ Thiêm

Phó thủ tướng yêu cầu tiếp tục đối thoại với người dân Thủ Thiêm

Phó thủ tướng yêu cầu tiếp tục đối thoại với người dân Thủ Thiêm

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo mới về vấn đề Thủ Thiêm

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo mới về vấn đề Thủ Thiêm

HĐND TP.HCM họp bất thường về đền bù khu 4,3ha Thủ Thiêm

HĐND TP.HCM họp bất thường về đền bù khu 4,3ha Thủ Thiêm

TP.HCM khẳng định 5 khu phố thuộc 3 phường trong ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm

TP.HCM khẳng định 5 khu phố thuộc 3 phường trong ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Bí thư TPHCM: 5 khu phố thuộc 3 phường trong ranh quy hoạch Thủ Thiêm

Bí thư TPHCM: 5 khu phố thuộc 3 phường trong ranh quy hoạch Thủ Thiêm

HĐND TP.HCM sẽ họp bất thường về khu 4,3ha Thủ Thiêm

HĐND TP.HCM sẽ họp bất thường về khu 4,3ha Thủ Thiêm