Bảng tổng sắp huy chương Asiad hôm nay 1/9

Bảng tổng sắp huy chương Asiad hôm nay 1/9

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 18 (ngày 30.8): Việt Nam xếp thứ 15

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 18 (ngày 30.8): Việt Nam xếp thứ 15

ASIAD ngày 30/8: Điền kinh và Kurash giành huy chương

ASIAD ngày 30/8: Điền kinh và Kurash giành huy chương

Asiad ngày 28/8: Tú Chinh bị loại, Quách Thị Lan vào chung kết chạy 200m

Asiad ngày 28/8: Tú Chinh bị loại, Quách Thị Lan vào chung kết chạy 200m

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2018 ngày 27/8: Việt Nam rớt xuống 24

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2018 ngày 27/8: Việt Nam rớt xuống 24

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 18 (ngày 26.8): Việt Nam tụt hạng 23

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 18 (ngày 26.8): Việt Nam tụt hạng 23

Bảng tổng sắp huy chương Asiad hôm nay 29/8

Bảng tổng sắp huy chương Asiad hôm nay 29/8

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2018 ngày 26/8: Việt Nam kém Thái Lan 7 HCV

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2018 ngày 26/8: Việt Nam kém Thái Lan 7 HCV

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 18 (ngày 24.8): Việt Nam có 16 huy chương

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 18 (ngày 24.8): Việt Nam có 16 huy chương

Bảng tổng sắp huy chương Asiad ngày 25/8

Bảng tổng sắp huy chương Asiad ngày 25/8

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 18 (ngày 23.8): Trung Quốc vô đối

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 18 (ngày 23.8): Trung Quốc vô đối

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2018 (23/8): Việt Nam giành tấm HCV đầu tiên

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2018 (23/8): Việt Nam giành tấm HCV đầu tiên

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 18 (ngày 22.8): Việt Nam xếp thứ 20

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 18 (ngày 22.8): Việt Nam xếp thứ 20

Asiad ngày 22/8: Wushu thắp lên hi vọng Vàng

Asiad ngày 22/8: Wushu thắp lên hi vọng Vàng

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 18 (ngày 21.8): Việt Nam mòi mỏi chờ 'vàng'

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 18 (ngày 21.8): Việt Nam mòi mỏi chờ 'vàng'

Asiad ngày 21/8: Ánh Viên không thể giành HC 400m hỗn hợp

Asiad ngày 21/8: Ánh Viên không thể giành HC 400m hỗn hợp

ASIAD ngày 20/8: Thạch Kim Tuấn giành HCB, Nguyễn Huy Hoàng giành HCĐ

ASIAD ngày 20/8: Thạch Kim Tuấn giành HCB, Nguyễn Huy Hoàng giành HCĐ

Asiad ngày 20/8: Thạch Kim Tuấn giành HCB, bơi có HC bất ngờ

Asiad ngày 20/8: Thạch Kim Tuấn giành HCB, bơi có HC bất ngờ

Bảng tổng sắp huy chương Asiad 2018

Bảng tổng sắp huy chương Asiad 2018