Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được giao đất hay thuê đất?

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được giao đất hay thuê đất?

Ai phải chịu phí bảo vệ môi trường?

Ai phải chịu phí bảo vệ môi trường?

Đăng ký biến động đất đai khi diện tích tăng hơn so với sổ đỏ

Đăng ký biến động đất đai khi diện tích tăng hơn so với sổ đỏ

Thanh toán nợ tiền sử dụng đất

Thanh toán nợ tiền sử dụng đất

Ai là người nộp thuế tài nguyên?

Ai là người nộp thuế tài nguyên?

Năm 2018: Muốn được cấp phép xử lý chất thải nguy hại phải đáp ứng điều kiện nào?

Năm 2018: Muốn được cấp phép xử lý chất thải nguy hại phải đáp ứng điều kiện nào?

Căn cứ, thẩm quyền và thời hạn giao khu vực biển cho cá nhân khai thác

Căn cứ, thẩm quyền và thời hạn giao khu vực biển cho cá nhân khai thác

8 loại đất phi nông nghiệp không phải chịu thuế

8 loại đất phi nông nghiệp không phải chịu thuế

Chính sách bồi thường thiệt hại đối với nhà ở gắn liền với đất trong phạm vi hành lang an toàn tại Quảng Bình

Chính sách bồi thường thiệt hại đối với nhà ở gắn liền với đất trong phạm vi hành lang an toàn tại Quảng Bình

Chai, lọ thủy tinh chưa sử dụng là chất thải rắn thông thường hay nguy hại?

Chai, lọ thủy tinh chưa sử dụng là chất thải rắn thông thường hay nguy hại?

Thời gian cấp giấy phép xây dựng nhà ở tại Bến Tre là bao nhiêu ngày?

Thời gian cấp giấy phép xây dựng nhà ở tại Bến Tre là bao nhiêu ngày?

Quyết định cưỡng chế thu hồi đất

Quyết định cưỡng chế thu hồi đất

Bồi thường đất vườn hay đất thổ cư?

Bồi thường đất vườn hay đất thổ cư?

Đất nông nghiệp vượt hạn mức có được bồi thường không?

Đất nông nghiệp vượt hạn mức có được bồi thường không?

Kiểm tra chất lượng công trình trong lĩnh vực quản lý đất đai

Kiểm tra chất lượng công trình trong lĩnh vực quản lý đất đai

Trình tự, thủ tục tiếp cận nguồn gen

Trình tự, thủ tục tiếp cận nguồn gen

Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi khu vực biển vì mục đích quốc phòng

Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi khu vực biển vì mục đích quốc phòng

Bố chuyển nhượng đất cho con có mất thuế, phí hay không?

Bố chuyển nhượng đất cho con có mất thuế, phí hay không?

Nhà nước có đứng ra thu hồi đất cho các dự án xã hội hóa hay không?

Nhà nước có đứng ra thu hồi đất cho các dự án xã hội hóa hay không?

Người Việt Nam ở nước ngoài có được mua đất ở Việt Nam hay không?

Người Việt Nam ở nước ngoài có được mua đất ở Việt Nam hay không?

Bảng ký hiệu các loại đất từ năm 1995

Bảng ký hiệu các loại đất từ năm 1995

Thu hồi, cưỡng chế thu hồi đất không có quyết định có vi phạm pháp luật?

Thu hồi, cưỡng chế thu hồi đất không có quyết định có vi phạm pháp luật?

Điều kiện chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm

Điều kiện chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm

Đăng ký biến động đất có cần phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất?

Đăng ký biến động đất có cần phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất?

Xây phòng trọ cho sinh viên có cần lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?

Xây phòng trọ cho sinh viên có cần lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?

Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp có thể bị phạt 15 năm tù

Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp có thể bị phạt 15 năm tù

Điều kiện để cá nhân được cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng

Điều kiện để cá nhân được cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng

Không thực hiện bảo trì công trình xây dựng sẽ bị phạt bao nhiêu?

Không thực hiện bảo trì công trình xây dựng sẽ bị phạt bao nhiêu?

Thay đổi chứng minh thư khi làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất

Thay đổi chứng minh thư khi làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất

Thay đổi chứng minh thư khi làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất

Thay đổi chứng minh thư khi làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất

Mua nhầm đất vườn, ao có chuyển sang đất ở được không?

Mua nhầm đất vườn, ao có chuyển sang đất ở được không?

Chế độ làm việc, nghỉ ngơi của người lao động trong lĩnh vực phòng chống thiên tai

Chế độ làm việc, nghỉ ngơi của người lao động trong lĩnh vực phòng chống thiên tai

Nộp hồ sơ 2 tháng vẫn chưa được cấp sổ đỏ, người dân phải làm sao?

Nộp hồ sơ 2 tháng vẫn chưa được cấp sổ đỏ, người dân phải làm sao?

Hải Phòng: Đất có vườn ao thì được công nhận bao nhiêu m2 đất ở?

Hải Phòng: Đất có vườn ao thì được công nhận bao nhiêu m2 đất ở?

UBND huyện có quyền cho thuê đất không quá 50 năm

UBND huyện có quyền cho thuê đất không quá 50 năm

Muốn được cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn phải nộp phí

Muốn được cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn phải nộp phí

Muốn được cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn phải nộp phí

Muốn được cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn phải nộp phí

Cơ sở xử lý rác sinh hoạt phải đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường nào?

Cơ sở xử lý rác sinh hoạt phải đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường nào?

Hoạt động hút bùn thải phải làm thủ tục bảo vệ môi trường như thế nào?

Hoạt động hút bùn thải phải làm thủ tục bảo vệ môi trường như thế nào?

Sổ mục kê đất đai khác bản đồ địa chính thế nào?

Sổ mục kê đất đai khác bản đồ địa chính thế nào?

Khiếu nại quyết định về tách thửa tại TP. HCM

Khiếu nại quyết định về tách thửa tại TP. HCM

Người dân phải phân loại, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt theo quy định

Người dân phải phân loại, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt theo quy định

Quy định về tách chứng từ khi chuyển giao chất thải nguy hại

Quy định về tách chứng từ khi chuyển giao chất thải nguy hại

Điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản mất bao nhiêu lâu?

Điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản mất bao nhiêu lâu?

Chia tài sản chung là đất đai của 2 vợ chồng

Chia tài sản chung là đất đai của 2 vợ chồng

Hồ sơ, trình tự xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án xây dựng

Hồ sơ, trình tự xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án xây dựng

Thẩm quyền giao đất, thu hồi đất của UBND xã

Thẩm quyền giao đất, thu hồi đất của UBND xã

Những ai được miễn, giảm tiền thuê nhà tập thể cũ trên địa bàn TP. Hà Nội?

Những ai được miễn, giảm tiền thuê nhà tập thể cũ trên địa bàn TP. Hà Nội?

Các bước mua bán đất cần lưu ý để tránh bị lừa

Các bước mua bán đất cần lưu ý để tránh bị lừa

Chưa có sổ đỏ người dân vẫn được bồi thường về đất nông nghiệp

Chưa có sổ đỏ người dân vẫn được bồi thường về đất nông nghiệp