Ngắm lại những bức ảnh đẹp nhất của 'tượng đài nhan sắc' Thẩm Thúy Hằng

Ngắm lại những bức ảnh đẹp nhất của 'tượng đài nhan sắc' Thẩm Thúy Hằng

Cuộc thi Tài năng trẻ Diễn viên sân khấu Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2017

Cuộc thi Tài năng trẻ Diễn viên sân khấu Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2017

Khai mạc Cuộc thi Tài năng trẻ Diễn viên sân khấu Cải lương và Dân ca kịch

Khai mạc Cuộc thi Tài năng trẻ Diễn viên sân khấu Cải lương và Dân ca kịch

Khai mạc Cuộc thi Tài năng trẻ Diễn viên sân khấu Cải lương và Dân ca kịch

Khai mạc Cuộc thi Tài năng trẻ Diễn viên sân khấu Cải lương và Dân ca kịch

Thi Tài năng trẻ sân khấu Cải lương và Dân ca kịch toàn quốc 2017

Thi Tài năng trẻ sân khấu Cải lương và Dân ca kịch toàn quốc 2017

Thi tài năng trẻ sân khấu cải lương và dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc

Thi tài năng trẻ sân khấu cải lương và dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc

Khai mạc cuộc thi tài năng trẻ sân khấu toàn quốc 2017

Khai mạc cuộc thi tài năng trẻ sân khấu toàn quốc 2017