Đồng Nai: Dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh

Đồng Nai: Dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh

Bệnh sốt xuất huyết bùng phát mạnh ở Đồng Nai

Bệnh sốt xuất huyết bùng phát mạnh ở Đồng Nai

Đồng Nai đối phó dịch bệnh

Đồng Nai đối phó dịch bệnh

Đồng Nai quá tải bệnh nhi sốt xuất huyết, tay chân miệng

Đồng Nai quá tải bệnh nhi sốt xuất huyết, tay chân miệng

Đồng Nai đã có bé ngưng tim vì bị tay chân miệng

Đồng Nai đã có bé ngưng tim vì bị tay chân miệng

Nguy cơ lây lan dịch sởi ở phía nam

Nguy cơ lây lan dịch sởi ở phía nam

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong thứ hai do sốt xuất huyết

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong thứ hai do sốt xuất huyết

Tử vong do chủ quan với bệnh dại

Tử vong do chủ quan với bệnh dại