Vạn Ninh: Xây dựng bộ giống lúa đặc thù

Vạn Ninh: Xây dựng bộ giống lúa đặc thù

Là huyện có các tiểu vùng thời tiết, khí hậu chênh lệch nhau; đồng thời một số nơi có tập quán canh tác 3...