Toàn quân nâng cao hiệu quả việc trồng cây

Toàn quân nâng cao hiệu quả việc trồng cây

Những năm qua, các cơ quan, đơn vị quân đội luôn tích cực thực hiện 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'.
Chi viện gần 300 lính biên phòng chốt chặn, chống dịch biên giới Tây Nam

Chi viện gần 300 lính biên phòng chốt chặn, chống dịch biên giới Tây Nam

Thái Bình: Vận động thu hồi pháo và vật liệu nổ

Thái Bình: Vận động thu hồi pháo và vật liệu nổ

Đuổi hai tàu cá treo cờ Trung Quốc cố tình xâm phạm sâu vào vùng biển Việt Nam

Đuổi hai tàu cá treo cờ Trung Quốc cố tình xâm phạm sâu vào vùng biển Việt Nam

Đuổi 2 tàu cá treo cờ Trung Quốc áp sát giàn khai thác khí Thái Bình

Đuổi 2 tàu cá treo cờ Trung Quốc áp sát giàn khai thác khí Thái Bình

Đuổi hai tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng biển Thái Bình

Đuổi hai tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng biển Thái Bình

Biên phòng Thái Bình xua đuổi 2 tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam

Biên phòng Thái Bình xua đuổi 2 tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam

Hai tàu cá Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, khu vực giàn khí Thái Bình

Hai tàu cá Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, khu vực giàn khí Thái Bình

Đuổi tàu cá Trung Quốc vào gần giàn khí Thái Bình

Đuổi tàu cá Trung Quốc vào gần giàn khí Thái Bình

Triển khai đồng bộ, toàn diện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Triển khai đồng bộ, toàn diện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

BĐBP Thái Bình khẩn trương hướng dẫn các phương tiện tàu, thuyền vào khu neo đậu an toàn

BĐBP Thái Bình khẩn trương hướng dẫn các phương tiện tàu, thuyền vào khu neo đậu an toàn