Chuyển cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng thành dự án PPP có vốn Nhà nước hỗ trợ

Chuyển cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng thành dự án PPP có vốn Nhà nước hỗ trợ

Theo phương án đầu tư mới, phần vốn Nhà nước tham gia tại Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng)...
'Viên ngọc xanh' phục vụ hàng vạn người dân giữa lòng thành phố Bắc Giang

'Viên ngọc xanh' phục vụ hàng vạn người dân giữa lòng thành phố Bắc Giang

Không khí ở Hà Nội trở lại vị trí ô nhiễm nhất thế giới

Không khí ở Hà Nội trở lại vị trí ô nhiễm nhất thế giới

Bắc Giang: Cách ly tập trung với những người về từ châu Âu

Bắc Giang: Cách ly tập trung với những người về từ châu Âu

Bắc Giang lý giải lợn chết không kịp đưa đi tiêu hủy

Bắc Giang lý giải lợn chết không kịp đưa đi tiêu hủy

Bắc Giang: Bắt ô tô chở 1,2 tấn thịt gà không có nguồn gốc xuất xứ

Bắc Giang: Bắt ô tô chở 1,2 tấn thịt gà không có nguồn gốc xuất xứ

Khai mạc 'Tuần lễ Vải thiều Lục Ngạn - Bắc Giang tại Hà Nội năm 2016'