Cảnh báo chất cấm lại xuất hiện ở thực phẩm

Cảnh báo chất cấm lại xuất hiện ở thực phẩm

Thực phẩm chức năng bị soi chặt, vịt 'ngậm' hàn the

Thực phẩm chức năng bị soi chặt, vịt 'ngậm' hàn the

Bắt quả tang cơ sở giết mổ dùng hàn the tẩy trắng thịt vịt

Bắt quả tang cơ sở giết mổ dùng hàn the tẩy trắng thịt vịt

'Hãi hồn': Bắt quả tang cơ sở dùng hàn the tẩy trắng thịt vịt

'Hãi hồn': Bắt quả tang cơ sở dùng hàn the tẩy trắng thịt vịt

Bắt quả tang cơ sở dùng hàn the tẩy trắng thịt vịt

Bắt quả tang cơ sở dùng hàn the tẩy trắng thịt vịt

Nghệ An: Bắt cơ sở dùng hàn the để làm trắng, bảo quản vịt

Nghệ An: Bắt cơ sở dùng hàn the để làm trắng, bảo quản vịt

Nghệ An: Một cơ sở dùng hàn the tẩy trắng gia cầm

Nghệ An: Một cơ sở dùng hàn the tẩy trắng gia cầm

'Bắt tại trận' cơ sở giết mổ tẩy trắng vịt bằng nhựa thông và hàn the

'Bắt tại trận' cơ sở giết mổ tẩy trắng vịt bằng nhựa thông và hàn the

Phát hiện cơ sở dùng nhựa thông, hàn the sơ chế vịt

Phát hiện cơ sở dùng nhựa thông, hàn the sơ chế vịt

Hoảng hồn với cơ sở làm sạch lông vịt bằng nhựa thông và tẩy trắng bằng hàn the

Hoảng hồn với cơ sở làm sạch lông vịt bằng nhựa thông và tẩy trắng bằng hàn the

Nghệ An: Phát hiện cơ sở làm sạch lông vịt bằng nhựa thông và tẩy trắng bằng hàn the

Nghệ An: Phát hiện cơ sở làm sạch lông vịt bằng nhựa thông và tẩy trắng bằng hàn the

Nghệ An: Hãi hùng cơ sở giết mổ làm sạch lông vịt bằng nhựa thông và hàn the

Nghệ An: Hãi hùng cơ sở giết mổ làm sạch lông vịt bằng nhựa thông và hàn the

Bắt quả tang cơ sở dùng hàn the tẩy trắng thịt vịt

Bắt quả tang cơ sở dùng hàn the tẩy trắng thịt vịt

Phạt nặng cơ sở dùng hàn the để tẩy trắng vịt

Phạt nặng cơ sở dùng hàn the để tẩy trắng vịt