Thanh niên điều khiển xe máy bằng chân trên quốc lộ 1A bị phạt 7 triệu đồng

Thanh niên điều khiển xe máy bằng chân trên quốc lộ 1A bị phạt 7 triệu đồng

Thanh niên điều khiển xe máy bằng 2 chân trên QL1A bị phạt hơn 7 triệu đồng

Thanh niên điều khiển xe máy bằng 2 chân trên QL1A bị phạt hơn 7 triệu đồng

Nam thanh niên dùng chân lái xe máy, tay nghịch điện thoại khi đi xe trên quốc lộ

Nam thanh niên dùng chân lái xe máy, tay nghịch điện thoại khi đi xe trên quốc lộ

Xử phạt thanh niên lái xe bằng chân trên QL1A hơn 7 triệu đồng

Xử phạt thanh niên lái xe bằng chân trên QL1A hơn 7 triệu đồng

Nam thanh niên dùng chân lái xe máy trên quốc lộ bị phạt hơn 7 triệu đồng

Nam thanh niên dùng chân lái xe máy trên quốc lộ bị phạt hơn 7 triệu đồng

Nam thanh niên điều khiển xe bằng 2 chân trên QL1A chưa có giấy phép lái xe

Nam thanh niên điều khiển xe bằng 2 chân trên QL1A chưa có giấy phép lái xe

Triệu tập nam thanh niên dùng chân lái xe máy giữa quốc lộ

Triệu tập nam thanh niên dùng chân lái xe máy giữa quốc lộ