Tình người nơi rốn lũ vùng biên

Tình người nơi rốn lũ vùng biên

Vẫn còn 2 thôn bị cô lập sau lũ

Vẫn còn 2 thôn bị cô lập sau lũ

Giúp dân ổn định cuộc sống sau lũ quét

Giúp dân ổn định cuộc sống sau lũ quét

Xót xa những hình ảnh tan hoang sau lũ quét ở Kon Tum

Xót xa những hình ảnh tan hoang sau lũ quét ở Kon Tum

Lũ quét bất ngờ khiến hàng chục mái nhà 'biến mất' ở Kon Tum

Lũ quét bất ngờ khiến hàng chục mái nhà 'biến mất' ở Kon Tum

Giúp dân vượt qua lũ quét ở Kon Tum

Giúp dân vượt qua lũ quét ở Kon Tum

Kon Tum: Lũ quét bất ngờ nhấn chìm hàng chục nhà dân trong đêm

Kon Tum: Lũ quét bất ngờ nhấn chìm hàng chục nhà dân trong đêm

Kon Tum: Hàng chục ngôi nhà bị nhấn chìm trong biển nước

Kon Tum: Hàng chục ngôi nhà bị nhấn chìm trong biển nước

Kon Tum: Nước lũ nhấn chìm nhiều vùng huyện biên giới Ia H'Drai

Kon Tum: Nước lũ nhấn chìm nhiều vùng huyện biên giới Ia H'Drai

Kon Tum: Hàng chục ngôi nhà bị nhấn chìm trong biển nước

Kon Tum: Hàng chục ngôi nhà bị nhấn chìm trong biển nước

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ giúp người dân thu nhặt tài sản sau lũ quét

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ giúp người dân thu nhặt tài sản sau lũ quét

Khẩn trương khắc phục hậu quả lũ quét ở huyện biên giới tỉnh Kon Tum

Khẩn trương khắc phục hậu quả lũ quét ở huyện biên giới tỉnh Kon Tum

Ổn định cuộc sống của người dân Kon Tum sau lũ

Ổn định cuộc sống của người dân Kon Tum sau lũ

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ ở Kon Tum giúp dân khắc phục hậu quả lũ quét

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ ở Kon Tum giúp dân khắc phục hậu quả lũ quét