Lâm Đồng thông tin về cây giống sâm Ngọc Linh do người dân ồ ạt đi tìm

Lâm Đồng thông tin về cây giống sâm Ngọc Linh do người dân ồ ạt đi tìm

UBND tỉnh Lâm Đồng thông báo kết quả nghiên cứu về loại cây giống với sâm Ngọc Linh mà người dân trên địa...
Lại phát hiện phá rừng quy mô lớn tại Lâm Đồng

Lại phát hiện phá rừng quy mô lớn tại Lâm Đồng

Nhiều người đổ vào rừng tìm cây giống sâm Ngọc Linh

Nhiều người đổ vào rừng tìm cây giống sâm Ngọc Linh

Ồ ạt tìm cây giống với sâm Ngọc Linh

Ồ ạt tìm cây giống với sâm Ngọc Linh

Tỉnh chỉ đạo nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm

Tỉnh chỉ đạo nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm

Tây Nguyên 'gồng mình' gánh dân di cư tự do (kỳ cuối)

Tây Nguyên 'gồng mình' gánh dân di cư tự do (kỳ cuối)

Lâm Đồng: Cát tặc vẫn lộng hành sau lời hứa xử lý của chủ tịch

Lâm Đồng: 'Cát tặc' lộng hành, sông Krông Nô kêu cứu