Lâm Đồng: Cát tặc vẫn lộng hành sau lời hứa xử lý của chủ tịch

Lâm Đồng: Cát tặc vẫn lộng hành sau lời hứa xử lý của chủ tịch

Lâm Đồng: 'Cát tặc' lộng hành, sông Krông Nô kêu cứu

Lâm Đồng: 'Cát tặc' lộng hành, sông Krông Nô kêu cứu

Đình chỉ Phó Chủ tịch xã vì liên quan chuyện phá rừng ở Lâm Đồng

Đình chỉ Phó Chủ tịch xã vì liên quan chuyện phá rừng ở Lâm Đồng

Đình chỉ một Phó Chủ tịch xã vì liên quan chuyện phá rừng

Đình chỉ một Phó Chủ tịch xã vì liên quan chuyện phá rừng

Vụ phá rừng tại Lâm Đồng: Tạm đình chỉ công tác Phó Chủ tịch UBND xã

Vụ phá rừng tại Lâm Đồng: Tạm đình chỉ công tác Phó Chủ tịch UBND xã

Đình chỉ công tác Phó Chủ tịch xã vì để 4ha rừng bị chặt trụi

Đình chỉ công tác Phó Chủ tịch xã vì để 4ha rừng bị chặt trụi

Vụ hàng ngàn cây thông bị triệt hạ: Tạm đình chỉ công tác phó chủ tịch xã

Vụ hàng ngàn cây thông bị triệt hạ: Tạm đình chỉ công tác phó chủ tịch xã