Nghệ An quyết liệt ngăn chặn hoạt động tín dụng đen

Nghệ An quyết liệt ngăn chặn hoạt động tín dụng đen

Chặn xe, bắt giữ con nợ để đòi tiền

Chặn xe, bắt giữ con nợ để đòi tiền

Truy nóng nhóm xã hội đen chuyên đòi nợ thuê

Truy nóng nhóm xã hội đen chuyên đòi nợ thuê

Bắt kẻ thuê nhóm xã hội đen giam giữ đánh đập ép con nợ trả tiền

Đánh con nợ, 8 đối tượng bị tóm

Đánh con nợ, 8 đối tượng bị tóm

Vợ không có tiền trả nợ, chồng bị xã hội đen xử lý

Vợ không có tiền trả nợ, chồng bị xã hội đen xử lý

Nhóm đòi nợ thuê khống chế tài xế đòi tiền chuộc

Nhóm đòi nợ thuê bắt cóc con nợ rồi đòi tiền chuộc

Vợ vay tiền, chồng bị bắt cóc trắng trợn đòi tiền chuộc

Đòi nợ không được, thuê người đánh con nợ

Bắt tám đối tượng chặn xe, ép con nợ trả tiền

Bắt kẻ thuê nhóm xã hội đen giam giữ, đánh đập, ép con nợ trả tiền

Nhóm đòi nợ thuê chặn xe ô tô, 'bắt cóc' đánh đập tài xế đòi tiền chuộc