Chặn xe, bắt giữ con nợ để đòi tiền

Chặn xe, bắt giữ con nợ để đòi tiền

Truy nóng nhóm xã hội đen chuyên đòi nợ thuê

Truy nóng nhóm xã hội đen chuyên đòi nợ thuê

Đánh con nợ, 8 đối tượng bị tóm

Đánh con nợ, 8 đối tượng bị tóm

Vợ không có tiền trả nợ, chồng bị xã hội đen xử lý

Vợ không có tiền trả nợ, chồng bị xã hội đen xử lý

Vợ nợ tiền, chồng bị nhóm côn đồ chặn đường đánh trọng thương

Vợ nợ tiền, chồng bị nhóm côn đồ chặn đường đánh trọng thương

Nghệ An: Không lấy được tiền, thuê người bắt cóc người nhà con nợ đòi tiền chuộc

Nghệ An: Không lấy được tiền, thuê người bắt cóc người nhà con nợ đòi tiền chuộc

Nhóm đòi nợ thuê khống chế tài xế đòi tiền chuộc

Nhóm đòi nợ thuê khống chế tài xế đòi tiền chuộc

Vợ vay nợ không trả, chồng bị giang hồ bắt cóc đòi tiền chuộc

Vợ vay nợ không trả, chồng bị giang hồ bắt cóc đòi tiền chuộc

Nhóm đòi nợ thuê bắt cóc con nợ rồi đòi tiền chuộc

Nhóm đòi nợ thuê bắt cóc con nợ rồi đòi tiền chuộc

Vợ vay tiền, chồng bị bắt cóc trắng trợn đòi tiền chuộc

Vợ vay tiền, chồng bị bắt cóc trắng trợn đòi tiền chuộc

Đòi nợ không được, thuê người đánh con nợ

Đòi nợ không được, thuê người đánh con nợ

Bắt tám đối tượng chặn xe, ép con nợ trả tiền

Bắt tám đối tượng chặn xe, ép con nợ trả tiền

Bắt kẻ thuê nhóm xã hội đen giam giữ, đánh đập, ép con nợ trả tiền

Bắt kẻ thuê nhóm xã hội đen giam giữ, đánh đập, ép con nợ trả tiền