Diễn biến sức khỏe bé gái 16 tháng nhiễm trùng huyết vì bị côn trùng đốt

Diễn biến sức khỏe bé gái 16 tháng nhiễm trùng huyết vì bị côn trùng đốt

Diễn biến sức khỏe bé gái 16 tháng nhiễm trùng huyết vì bị côn trùng đốt

Diễn biến sức khỏe bé gái 16 tháng nhiễm trùng huyết vì bị côn trùng đốt

Bé gái bị teo não do côn trùng cắn, cha mẹ chớ bỏ qua

Bé gái bị teo não do côn trùng cắn, cha mẹ chớ bỏ qua

Bé gái bị teo não do côn trùng cắn, cha mẹ chớ bỏ qua

Bé gái bị teo não do côn trùng cắn, cha mẹ chớ bỏ qua

Người mẹ hiếm muộn khóc nấc khi con gái duy nhất bị co quắp, teo não chỉ vì bị côn trùng đốt

Người mẹ hiếm muộn khóc nấc khi con gái duy nhất bị co quắp, teo não chỉ vì bị côn trùng đốt

Nghẹn ngào bé gái hơn 1 tuổi bị côn trùng đốt khiến teo não, chân tay bị co quắp

Nghẹn ngào bé gái hơn 1 tuổi bị côn trùng đốt khiến teo não, chân tay bị co quắp

Bị côn trùng đốt, bé gái hơn 1 tuổi teo não, chân tay co quắp

Bị côn trùng đốt, bé gái hơn 1 tuổi teo não, chân tay co quắp

Triệt phá nhóm trộm xe chuyên nghiệp

Triệt phá nhóm trộm xe chuyên nghiệp