Người đàn ông tử vong ở khu vực cấm tắm biển

Người đàn ông tử vong ở khu vực cấm tắm biển

Người đàn ông tử vong ở khu vực cấm tắm biển ở Quảng Ninh

Người đàn ông tử vong ở khu vực cấm tắm biển ở Quảng Ninh

Cấp cứu thành công cho người đàn ông bị kéo đâm rách màng tim

Cấp cứu thành công cho người đàn ông bị kéo đâm rách màng tim

Kịp thời cứu nam bệnh nhân bị kéo đâm rách màng tim

Kịp thời cứu nam bệnh nhân bị kéo đâm rách màng tim

Hoảng hồn nhìn bệnh nhân nhập viện trong tình trạng kéo đâm xuyên ngực

Hoảng hồn nhìn bệnh nhân nhập viện trong tình trạng kéo đâm xuyên ngực

Người đàn ông được chuyển đến bệnh viện với chiếc kéo đâm thấu ngực

Người đàn ông được chuyển đến bệnh viện với chiếc kéo đâm thấu ngực

Bất cẩn, người đàn ông bị kéo đâm thủng màng tim