Sân khấu Hà Nội: Ngọn lửa luôn được thắp sáng

Sân khấu Hà Nội: Ngọn lửa luôn được thắp sáng

Vượt qua những bước thăng trầm do tình hình sân khấu có những biến động phức tạp, gần đây, đội ngũ sân khấu...
Hội thảo 'Tư tưởng Hồ Chí Minh với nghệ sĩ sân khấu Thủ đô'

Hội thảo 'Tư tưởng Hồ Chí Minh với nghệ sĩ sân khấu Thủ đô'

Hạn chế hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trong tác phẩm nghệ thuật: Cổ vũ lối sống tốt đẹp hơn

Hạn chế hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trong tác phẩm nghệ thuật: Cổ vũ lối sống tốt đẹp hơn

Kịch bản sân khấu: Bộn bề những lo toan

Kịch bản sân khấu: Bộn bề những lo toan

Gợi mở hướng sáng tác văn học, nghệ thuật Thủ đô thời kỳ mới

Gợi mở hướng sáng tác văn học, nghệ thuật Thủ đô thời kỳ mới

Trao cơ hội cho người trẻ

Trao cơ hội cho người trẻ

Phát huy tài năng trẻ trong phát triển văn nghệ Hà Nội

Phát động sáng tác kịch bản sân khấu nhân 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô