Bi kịch sau bản án chung thân cho kẻ giết anh họ vì... ly cà phê

Bi kịch sau bản án chung thân cho kẻ giết anh họ vì... ly cà phê

Chỉ vì người anh họ từ chối đi uống cà phê, Khôi đã dùng dao đoạt mạng người này. Hắn suy diễn rằng, hành...
Sát hại anh họ

Sát hại anh họ

Mời cà phê nhưng bị từ chối, nam thanh niên chém anh họ tử vong

Mời cà phê nhưng bị từ chối, nam thanh niên chém anh họ tử vong

Chém anh họ tử vong vì từ chối uống cà phê

Chém anh họ tử vong vì từ chối uống cà phê

Bị từ chối lời mời cà phê, xách rựa chém chết con cô ruột

Bị từ chối lời mời cà phê, xách rựa chém chết con cô ruột

20 năm tù cho kẻ chém chết anh họ vì từ chối đi cà phê

20 năm tù cho kẻ chém chết anh họ vì từ chối đi cà phê

Mời uống cà phê bị từ chối, ra tay giết anh họ

Chém tử vong anh họ vì... không chịu đi uống cà phê

20 năm tù cho kẻ giết người vì chầu cà phê

Quảng Nam: Rủ uống cà phê không đi, bị chém chết