Kiện toàn nhân sự 3 địa phương

Kiện toàn nhân sự 3 địa phương

Nhân sự mới vừa được kiện toàn ở 3 địa phương

Nhân sự mới vừa được kiện toàn ở 3 địa phương

Thừa Thiên Huế: Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo nhiều cơ quan, ban ngành

Thừa Thiên Huế: Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo nhiều cơ quan, ban ngành

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 5 địa phương

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 5 địa phương

TT-Huế điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo cấp sở

TT-Huế điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo cấp sở

Ban quản lý Khu kinh tế, Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế có lãnh đạo mới

Ban quản lý Khu kinh tế, Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế có lãnh đạo mới

Rêu xanh trong nước đóng chai: Tinh khiết liệu đã sạch?

Rêu xanh trong nước đóng chai: Tinh khiết liệu đã sạch?