Giây phút quyến luyến người thân của các chiến sĩ lực lượng gìn giữ hòa bình

Giây phút quyến luyến người thân của các chiến sĩ lực lượng gìn giữ hòa bình

Bác sĩ 'mũ nồi xanh' Việt Nam tiếp tục sang Nam Sudan làm nhiệm vụ

Bác sĩ 'mũ nồi xanh' Việt Nam tiếp tục sang Nam Sudan làm nhiệm vụ

Hình ảnh lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam xuất quân đợt hai

Hình ảnh lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam xuất quân đợt hai

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam xuất quân đợt hai đi Nam Sudan

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam xuất quân đợt hai đi Nam Sudan

Những nữ chiến sĩ 'mũ nồi xanh' Việt Nam: Thanh xuân muôn dặm vươn xa…

Những nữ chiến sĩ 'mũ nồi xanh' Việt Nam: Thanh xuân muôn dặm vươn xa…

10 bóng hồng 'mũ nồi xanh' lên đường vào 'chảo lửa' Nam Sudan

10 bóng hồng 'mũ nồi xanh' lên đường vào 'chảo lửa' Nam Sudan

Sẵn sàng cho sứ mệnh quốc tế cao cả

Sẵn sàng cho sứ mệnh quốc tế cao cả

10 'bông hồng quân y' lên đường lo việc nước

10 'bông hồng quân y' lên đường lo việc nước

63 chiến sĩ Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình thế giới ở Nam Sudan

63 chiến sĩ Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình thế giới ở Nam Sudan

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam xuất quân lên đường sang Nam Sudan

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam xuất quân lên đường sang Nam Sudan

Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, quân đội Việt Nam đang dần khẳng định vị thế

Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, quân đội Việt Nam đang dần khẳng định vị thế

Những 'bóng hồng' đội mũ nồi xanh đi giữ gìn hòa bình thế giới

Những 'bóng hồng' đội mũ nồi xanh đi giữ gìn hòa bình thế giới

63 chiến sĩ lên đường tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan

63 chiến sĩ lên đường tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan

Những bóng hồng 'mũ nồi xanh' lên đường làm nhiệm vụ ở châu Phi

Những bóng hồng 'mũ nồi xanh' lên đường làm nhiệm vụ ở châu Phi

Quân y Việt Nam lên đường tham gia gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

Quân y Việt Nam lên đường tham gia gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

Ngưỡng mộ 10 bóng hồng 'đội mũ nồi xanh' lên đường tới Nam Sudan

Ngưỡng mộ 10 bóng hồng 'đội mũ nồi xanh' lên đường tới Nam Sudan

Ngắm đội quân y Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

Ngắm đội quân y Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

Đường tới Nam Sudan

Đường tới Nam Sudan

Những người lính Cụ Hồ trên trường quốc tế - Bài 2: Tự hào nữ quân y Việt Nam

Những người lính Cụ Hồ trên trường quốc tế - Bài 2: Tự hào nữ quân y Việt Nam

Bóng hồng quân y Việt trước ngày sang châu Phi

Bóng hồng quân y Việt trước ngày sang châu Phi

Những 'bóng hồng' tham gia gìn giữ hòa bình

Những 'bóng hồng' tham gia gìn giữ hòa bình