Những vụ 'ngáo đá' chấn động năm 2018

Những vụ 'ngáo đá' chấn động năm 2018

Châu Việt Cường dùng tỏi 'trừ tà' và những vụ 'ngáo đá' chấn động dư luận năm 2018

Châu Việt Cường dùng tỏi 'trừ tà' và những vụ 'ngáo đá' chấn động dư luận năm 2018

Ngáo đá nghĩ cậu ruột là ma nên ra tay đoạt mạng cậu bằng nhiều nhát dao

Ngáo đá nghĩ cậu ruột là ma nên ra tay đoạt mạng cậu bằng nhiều nhát dao

Giết người xong còn nhờ Công an bắt 'ma'!

Giết người xong còn nhờ Công an bắt 'ma'!

Trong cơn 'ngáo đá', cháu chém chết cậu ruột rồi nhờ công an 'bắt ma'

Trong cơn 'ngáo đá', cháu chém chết cậu ruột rồi nhờ công an 'bắt ma'

Điều tra vụ thanh niên nghi 'ngáo đá' sát hại cậu ruột rồi nhờ công an 'bắt ma'

Điều tra vụ thanh niên nghi 'ngáo đá' sát hại cậu ruột rồi nhờ công an 'bắt ma'

Bắt kẻ giết cậu ruột rồi chạy đến trụ sở công an nhờ... 'bắt ma'

Bắt kẻ giết cậu ruột rồi chạy đến trụ sở công an nhờ... 'bắt ma'

Hải Phòng: Ngáo đá, nam thanh niên chém chết cậu ruột

Hải Phòng: Ngáo đá, nam thanh niên chém chết cậu ruột

Ngáo đá chém chết cậu rồi lên công an phường nhờ bắt ma

Ngáo đá chém chết cậu rồi lên công an phường nhờ bắt ma

Chém cậu ruột tử vong rồi chạy đến nhờ công an bắt 'ma'

Chém cậu ruột tử vong rồi chạy đến nhờ công an bắt 'ma'

Bắt giữ kẻ 'ngáo đá', chém chết cậu ruột rồi nhờ công an bắt ma

Bắt giữ kẻ 'ngáo đá', chém chết cậu ruột rồi nhờ công an bắt ma

Ngáo đá, cháu chém chết cậu rồi chạy đến trụ sở công an

Ngáo đá, cháu chém chết cậu rồi chạy đến trụ sở công an

Chém chết cậu ruột trong cơn 'ngáo đá' rồi nhờ công an 'bắt ma'

Chém chết cậu ruột trong cơn 'ngáo đá' rồi nhờ công an 'bắt ma'

Chém chết cậu ruột rồi xộc vào đồn công an nhờ bắt... ma

Chém chết cậu ruột rồi xộc vào đồn công an nhờ bắt... ma

Chém chết cậu ruột trong cơn 'ngáo đá' rồi đến nhờ công an bắt... 'ma'

Chém chết cậu ruột trong cơn 'ngáo đá' rồi đến nhờ công an bắt... 'ma'

Bắt giữ thanh niên chém tử vong cậu ruột sau khi phê ma túy đá

Bắt giữ thanh niên chém tử vong cậu ruột sau khi phê ma túy đá

Ngáo đá, cháu chém chết cậu ruột, chạy tới trụ sở công an nhờ 'bắt' ma

Ngáo đá, cháu chém chết cậu ruột, chạy tới trụ sở công an nhờ 'bắt' ma

Hải Phòng: Lên cơn 'ngáo đá', cháu chém chết cậu ruột

Hải Phòng: Lên cơn 'ngáo đá', cháu chém chết cậu ruột