Thêm lan tỏa những câu chuyện đẹp

Thêm lan tỏa những câu chuyện đẹp

Người phụ nữ lượm ve chai trả lại 84 triệu đồng nhặt được

Người phụ nữ lượm ve chai trả lại 84 triệu đồng nhặt được

Người phụ nữ nhặt ve chai trả lại gần 85 triệu đồng cho người đánh rơi

Người phụ nữ nhặt ve chai trả lại gần 85 triệu đồng cho người đánh rơi

Chuyện bà ve chai trả lại túi đầy tiền cho người đánh rơi

Chuyện bà ve chai trả lại túi đầy tiền cho người đánh rơi

Chị ve chai giao 80 triệu đồng nhặt được cho công an

Chị ve chai giao 80 triệu đồng nhặt được cho công an

Người phụ nữ nhặt ve chai giao nộp hơn 84 triệu đồng của rơi cho công an

Người phụ nữ nhặt ve chai giao nộp hơn 84 triệu đồng của rơi cho công an

Nhặt được 85 triệu đồng, người phụ nữ nhặt ve chai nộp cho công an

Nhặt được 85 triệu đồng, người phụ nữ nhặt ve chai nộp cho công an

Đồng Tháp: Thấy chiếc ví có gần 85 triệu đồng, chị nhặt ve chai đem nộp công an

Đồng Tháp: Thấy chiếc ví có gần 85 triệu đồng, chị nhặt ve chai đem nộp công an

Nhặt được 84 triệu đồng, nhờ tìm người trả lại

Nhặt được 84 triệu đồng, nhờ tìm người trả lại