Đọc viết chưa thạo, học sinh lớp 1 bị cô giáo đánh bầm tím người

Đọc viết chưa thạo, học sinh lớp 1 bị cô giáo đánh bầm tím người

Thái Bình: Cô giáo đánh học sinh lớp 1 tím bầm tay 'là giáo viên giỏi'

Thái Bình: Cô giáo đánh học sinh lớp 1 tím bầm tay 'là giáo viên giỏi'

Cô giáo đánh học sinh lớp 1 thâm tím tay vì chưa đọc thông viết thạo

Cô giáo đánh học sinh lớp 1 thâm tím tay vì chưa đọc thông viết thạo

Thái Bình: Cô giáo đánh học sinh lớp 1 tím bầm tay vì đọc viết chưa thạo

Thái Bình: Cô giáo đánh học sinh lớp 1 tím bầm tay vì đọc viết chưa thạo

Thái Bình: Cô giáo đánh học sinh lớp 1 bầm tím tay

Thái Bình: Cô giáo đánh học sinh lớp 1 bầm tím tay

Không đọc viết thông thạo, học sinh lớp 1 bị cô giáo đánh bầm tím tay

Không đọc viết thông thạo, học sinh lớp 1 bị cô giáo đánh bầm tím tay

Nữ giáo viên cầm roi đánh bầm tím tay học sinh lớp 1 chỉ bị… phê bình, nhắc nhở

Nữ giáo viên cầm roi đánh bầm tím tay học sinh lớp 1 chỉ bị… phê bình, nhắc nhở

Kỷ luật cảnh cáo cô giáo Hà Nội đánh bầm tím học sinh

Kỷ luật cảnh cáo cô giáo Hà Nội đánh bầm tím học sinh

Cô giáo vụt tím tay học trò lớp 1 vì đọc chậm, viết sai

Cô giáo vụt tím tay học trò lớp 1 vì đọc chậm, viết sai

Học sinh lớp 1 bị đánh tím tay vì đọc viết chưa thông thạo

Học sinh lớp 1 bị đánh tím tay vì đọc viết chưa thông thạo

Học sinh lớp 1 bị đánh bầm tím tay vì không đọc thông viết thạo

Học sinh lớp 1 bị đánh bầm tím tay vì không đọc thông viết thạo

Thái Bình: Vì sao học sinh bị cô giáo đánh thâm tím tay?

Thái Bình: Vì sao học sinh bị cô giáo đánh thâm tím tay?