Bị giang hồ truy sát

Bị giang hồ truy sát

Nữ chủ quán cà phê bị nhóm giang hồ chém trọng thương

Nữ chủ quán cà phê bị nhóm giang hồ chém trọng thương

Tìm người đòi nợ không được, 6 côn đồ bịt mặt chém luôn chủ quán

Tìm người đòi nợ không được, 6 côn đồ bịt mặt chém luôn chủ quán

Lâm Đồng: Điều tra vụ côn đồ chém người đòi nợ

Lâm Đồng: Điều tra vụ côn đồ chém người đòi nợ

Nữ chủ quán cà phê bị nhóm đòi nợ thuê chém gục

Nữ chủ quán cà phê bị nhóm đòi nợ thuê chém gục

Nhóm côn đồ bịt mặt chém trọng thương người nhà 'con nợ' ở Lâm Đồng

Nhóm côn đồ bịt mặt chém trọng thương người nhà 'con nợ' ở Lâm Đồng

Đòi nợ, nhóm côn đồ chém trọng thương chủ quán cà phê ở Lâm Đồng

Đòi nợ, nhóm côn đồ chém trọng thương chủ quán cà phê ở Lâm Đồng

Nhóm côn đồ bịt mặt chém trọng thương chị con nợ

Nhóm côn đồ bịt mặt chém trọng thương chị con nợ

Côn đồ đòi nợ thuê ngông cuồng chém chủ quán cà phê tới tấp đến nhập viện

Côn đồ đòi nợ thuê ngông cuồng chém chủ quán cà phê tới tấp đến nhập viện

Lâm Đồng: Điều tra nhóm người bịt mặt chém chủ quán cà phê phải nhập viện

Lâm Đồng: Điều tra nhóm người bịt mặt chém chủ quán cà phê phải nhập viện