Bà 'trùm' Hứa Thị Phấn tiếp tục bị triệu tập ra tòa

Bà 'trùm' Hứa Thị Phấn tiếp tục bị triệu tập ra tòa

Đại gia Hứa Thị Phấn lại bị triệu tập ra tòa

Đại gia Hứa Thị Phấn lại bị triệu tập ra tòa

Triệu tập ông Trần Bắc Hà đến phiên xử Phạm Công Danh

Triệu tập ông Trần Bắc Hà đến phiên xử Phạm Công Danh

Lại triệu tập ông Trần Bắc Hà đến tòa

Lại triệu tập ông Trần Bắc Hà đến tòa

Triệu tập ông Trần Bắc Hà tới phiên tòa xử đại án Phạm Công Danh

Triệu tập ông Trần Bắc Hà tới phiên tòa xử đại án Phạm Công Danh

Những đại gia nào bị triệu tập đến phiên xử Trầm Bê?

Những đại gia nào bị triệu tập đến phiên xử Trầm Bê?

Ông Trần Bắc Hà lại được triệu tập đến tòa

Ông Trần Bắc Hà lại được triệu tập đến tòa

Triệu tập hàng loạt đại gia dự phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và Trầm Bê

Triệu tập hàng loạt đại gia dự phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và Trầm Bê