Chủ quan không xử lý khi chó nhà cắn, 2 cha con tử vong

Chủ quan không xử lý khi chó nhà cắn, 2 cha con tử vong

Hòa Bình: Cả nhà bị chó dại cắn, 2 bố con tử vong

Hòa Bình: Cả nhà bị chó dại cắn, 2 bố con tử vong

Chó dại cắn 4 người trong một gia đình: 2 cha con thiệt mạng, bà nguy kịch

Chó dại cắn 4 người trong một gia đình: 2 cha con thiệt mạng, bà nguy kịch

Cả gia đình bị chó cắn ở Hòa Bình, 2 cha con tử vong vì mắc bệnh dại

Cả gia đình bị chó cắn ở Hòa Bình, 2 cha con tử vong vì mắc bệnh dại

Hòa Bình: Chó đang nuôi cắn cả nhà, cha và con trai tử vong

Hòa Bình: Chó đang nuôi cắn cả nhà, cha và con trai tử vong

Hòa Bình: Cả nhà bị chó dại cắn, 2 bố con tử vong

Hòa Bình: Cả nhà bị chó dại cắn, 2 bố con tử vong

Hai bố con tử vong vì bị chó cắn

Hai bố con tử vong vì bị chó cắn

Sau 3 tháng bị chó dại cắn, 2 bố con chết, mẹ già nguy kịch ở Hòa Bình

Sau 3 tháng bị chó dại cắn, 2 bố con chết, mẹ già nguy kịch ở Hòa Bình

Sau 3 tháng bị chó dại cắn, 2 bố con chết, mẹ già nguy kịch ở Hòa Bình

Sau 3 tháng bị chó dại cắn, 2 bố con chết, mẹ già nguy kịch ở Hòa Bình

5 người trong một gia đình bị chó dại cắn, 2 người tử vong

5 người trong một gia đình bị chó dại cắn, 2 người tử vong

Chủ quan không tiêm phòng, hai cha con bị chó cắn tử vong

Chủ quan không tiêm phòng, hai cha con bị chó cắn tử vong