Tín dụng đen - Đồng tiền tàn khốc

Tín dụng đen - Đồng tiền tàn khốc

Bác sĩ thực tập đệm đàn cho bệnh nhân hát để thư giãn buổi trưa

Bác sĩ thực tập đệm đàn cho bệnh nhân hát để thư giãn buổi trưa

Giàn cần cẩu cán tử vong công nhân đang xếp dỡ hàng tại cảng

Giàn cần cẩu cán tử vong công nhân đang xếp dỡ hàng tại cảng

Công nhân cảng Chùa Vẽ bị cần cẩu gắp container cán tử vong

Công nhân cảng Chùa Vẽ bị cần cẩu gắp container cán tử vong

Hải Phòng: Tai nạn lao động nghiêm trọng khiến một công nhân tử vong

Hải Phòng: Tai nạn lao động nghiêm trọng khiến một công nhân tử vong

Tai nạn lao động, một công nhân tử vong

Tai nạn lao động, một công nhân tử vong

Đội trưởng đội xếp dỡ cảng Chùa Vẽ tử vong lúc 1 giờ sáng

Đội trưởng đội xếp dỡ cảng Chùa Vẽ tử vong lúc 1 giờ sáng

Bị giàn cẩu cán phải, một công nhân tử vong

Bị giàn cẩu cán phải, một công nhân tử vong

Nhân viên cảng ở Hải Phòng tử vong vì bị cần trục chèn

Nhân viên cảng ở Hải Phòng tử vong vì bị cần trục chèn