Điều động, bổ nhiệm nhân sự 2 Bộ

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 2 Bộ

Bộ Xây dựng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác...
Tin nhân sự mới Bộ Xây dựng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông

Tin nhân sự mới Bộ Xây dựng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông

Lễ trao Quyết định nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội đối với đồng chí Đào Quang Vinh và Bổ nhiệm Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội

Lễ trao Quyết định nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội đối với đồng chí Đào Quang Vinh và Bổ nhiệm Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội

Phát triển nghề Công tác xã hội: Giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu

Phát triển nghề Công tác xã hội: Giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

Nghề công tác xã hội: Cần khung pháp lý tầm Luật. Bài 1: Chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu bảo trợ của các đối tượng yếu thế

Nghề công tác xã hội: Cần khung pháp lý tầm Luật. Bài 1: Chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu bảo trợ của các đối tượng yếu thế