Tuyên truyền đưa nghị quyết vào cuộc sống

Tuyên truyền đưa nghị quyết vào cuộc sống

Một trong những nhiệm vụ quan trọng sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là...
Chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động

Chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động

Danh sách các vận động viên lọt vào 8 trận chung kết môn bóng bàn

Danh sách các vận động viên lọt vào 8 trận chung kết môn bóng bàn

Những trận bóng bàn đôi nam đối công quyết liệt

Những trận bóng bàn đôi nam đối công quyết liệt

Tri ân đội ngũ giảng viên nội bộ và cán bộ, nhân viên ngành đào tạo Viettel

Tri ân đội ngũ giảng viên nội bộ và cán bộ, nhân viên ngành đào tạo Viettel

Thách thức đào tạo nguồn nhân lực 4.0

Thách thức đào tạo nguồn nhân lực 4.0

Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực