Tìm ra tài xế kéo lê nạn nhân suốt 2km rồi bỏ trốn ở Vũng Tàu

Tìm ra tài xế kéo lê nạn nhân suốt 2km rồi bỏ trốn ở Vũng Tàu

Tìm được tài xế kéo lê người hơn 2km, thi thể biến dạng

Tìm được tài xế kéo lê người hơn 2km, thi thể biến dạng

Vụ kéo lê nạn nhân hơn 1 km: Công an mời tài xế lên làm việc

Vụ kéo lê nạn nhân hơn 1 km: Công an mời tài xế lên làm việc

Đã xác định tài xế điều khiển xe kéo lê người gần 2km

Đã xác định tài xế điều khiển xe kéo lê người gần 2km

Đã xác định lái xe kéo lê nạn nhân 2km rồi bỏ trốn

Khám nghiệm ô tô kéo lê nạn nhân 2km ở Vũng Tàu rồi bỏ trốn

Khám nghiệm ô tô kéo lê nạn nhân 2km ở Vũng Tàu rồi bỏ trốn

Vũng Tàu: Tìm ra tài xế kéo lê người suốt 2 km rồi bỏ trốn

Vũng Tàu: Tìm ra tài xế kéo lê người suốt 2 km rồi bỏ trốn

NÓNG: Tìm ra ô tô kéo lê người 2 km ở Vũng Tàu

Xế sang kéo lê người đàn ông đến chết

Xế sang kéo lê người đàn ông đến chết

Ô tô kéo lê người đến chết rồi bỏ trốn

Ô tô kéo lê người đến chết rồi bỏ trốn

Ô tô dáng thể thao tông và kéo lê nạn nhân đến chết

Ô tô dáng thể thao tông và kéo lê nạn nhân đến chết

Truy tìm tài xế ô tô kéo lê người bị nạn hơn 2 km

Truy tìm tài xế ô tô kéo lê người bị nạn hơn 2 km

Ô tô kéo lê người đến chết rồi bỏ trốn ở Vũng Tàu

Ô tô kéo lê người đến chết rồi bỏ trốn ở Vũng Tàu