Nhiều chỗ trọ dành cho sinh viên

Nhiều chỗ trọ dành cho sinh viên

Đi tù vì tống tiền lãnh đạo bệnh viện Xanh Pôn

Đi tù vì tống tiền lãnh đạo bệnh viện Xanh Pôn

Bệnh viện Xanh Pôn bị 'cò' tống tiền 150 triệu đồng

Bệnh viện Xanh Pôn bị 'cò' tống tiền 150 triệu đồng

Phạt tù đối tượng cưỡng đoạt tiền của Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn

Phạt tù đối tượng cưỡng đoạt tiền của Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn

Nhóm cựu nhân viên bệnh viện lĩnh án vì cưỡng đoạt tài sản và làm giả giấy tờ

Nhóm cựu nhân viên bệnh viện lĩnh án vì cưỡng đoạt tài sản và làm giả giấy tờ

Kết cục đắng chát của 'nữ quái' tống tiền BV Xanh Pôn

Kết cục đắng chát của 'nữ quái' tống tiền BV Xanh Pôn

Dùng giấy tờ giả tống tiền lãnh đạo bệnh viện

Dùng giấy tờ giả tống tiền lãnh đạo bệnh viện

Cựu nhân viên y tế hầu tòa trong vụ 'tống tiền' Bệnh viện Xanh Pôn

Cựu nhân viên y tế hầu tòa trong vụ 'tống tiền' Bệnh viện Xanh Pôn