Bị lừa bán làm 'nô lệ tình dục', người phụ nữ bất hạnh không kịp chứng kiến kẻ hại mình trả giá

Bị lừa bán làm 'nô lệ tình dục', người phụ nữ bất hạnh không kịp chứng kiến kẻ hại mình trả giá

Số phận của cô gái Điện Biên bị bán sang Trung Quốc

Số phận của cô gái Điện Biên bị bán sang Trung Quốc

'Mẹ mìn' lĩnh 8 năm tù vì bán hai cô gái sang biên giới

'Mẹ mìn' lĩnh 8 năm tù vì bán hai cô gái sang biên giới

Số phận bi đát của cô gái Điện Biên bị bán làm 'nô lệ tình dục'

Số phận bi đát của cô gái Điện Biên bị bán làm 'nô lệ tình dục'

Giá đắt cho kẻ bán người sang Trung Quốc

Giá đắt cho kẻ bán người sang Trung Quốc

Người phụ nữ bất hạnh không kịp chứng kiến kẻ bán mình ra nước ngoài trả giá

Người phụ nữ bất hạnh không kịp chứng kiến kẻ bán mình ra nước ngoài trả giá

Nhờ 'nữ quái' tìm việc hoàn lương, gái bán dâm bị bán vào 'lầu xanh' xứ người

Nhờ 'nữ quái' tìm việc hoàn lương, gái bán dâm bị bán vào 'lầu xanh' xứ người