Quảng Nam: Nghi vấn CSGT nhận mãi lộ

Quảng Nam: Nghi vấn CSGT nhận mãi lộ

Không chấp hành hiệu lệnh, tài xế xe tải còn xúc phạm CSGT

Không chấp hành hiệu lệnh, tài xế xe tải còn xúc phạm CSGT

Lộ hình thức kỷ luật CSGT rọi đèn pin vào mặt người dân

Lộ hình thức kỷ luật CSGT rọi đèn pin vào mặt người dân

'Vung tay, rọi đèn pin' - cảnh sát giao thông bị kiểm điểm

'Vung tay, rọi đèn pin' - cảnh sát giao thông bị kiểm điểm

Chuyển công tác CSGT rọi đèn pin vào mặt người dân

Chuyển công tác CSGT rọi đèn pin vào mặt người dân

Bản tin 20H: Động thái mới nhất của Nga sau cuộc không kích ở Syria

Bản tin 20H: Động thái mới nhất của Nga sau cuộc không kích ở Syria

Điều chuyển trung tá CSGT rọi đèn pin vào mặt dân

Điều chuyển trung tá CSGT rọi đèn pin vào mặt dân

Chuyển công tác CSGT rọi đèn pin, 'vung tay' về phía người quay phim

Chuyển công tác CSGT rọi đèn pin, 'vung tay' về phía người quay phim

Điều chuyển công tác CSGT 'vung tay', rọi đèn pin vào mặt người đối diện

Điều chuyển công tác CSGT 'vung tay', rọi đèn pin vào mặt người đối diện

Kiểm điểm sâu sắc, điều chuyển công tác trung tá CSGT 'rọi đèn, chỉ mặt tài xế'

Kiểm điểm sâu sắc, điều chuyển công tác trung tá CSGT 'rọi đèn, chỉ mặt tài xế'

Chiếu đèn pin vào người quay phim, đội phó CSGT bị chuyển công tác

Chiếu đèn pin vào người quay phim, đội phó CSGT bị chuyển công tác

CSGT rọi đèn pin, chỉ thẳng mặt tài xế bị điều chuyển công tác

CSGT rọi đèn pin, chỉ thẳng mặt tài xế bị điều chuyển công tác

Điều chuyển công tác vị CSGT rọi đèn pin, 'vung tay' về phía người quay phim

Điều chuyển công tác vị CSGT rọi đèn pin, 'vung tay' về phía người quay phim

Điều chuyển công tác CSGT 'rọi đèn pin vào mặt dân'

Điều chuyển công tác CSGT 'rọi đèn pin vào mặt dân'

Diễn biến mới vụ Trung tá CSGT rọi đèn pin vào mặt người dân

Diễn biến mới vụ Trung tá CSGT rọi đèn pin vào mặt người dân

CSGT rọi đèn pin vào mặt: Đến tận nhà xin lỗi

CSGT rọi đèn pin vào mặt: Đến tận nhà xin lỗi

Xin lỗi người bị CSGT 'vung tay', rọi đèn pin

Xin lỗi người bị CSGT 'vung tay', rọi đèn pin

Quảng Nam: Tạm đình chỉ công tác 1 tháng đối với Trung tá CSGT ứng xử không đúng

Quảng Nam: Tạm đình chỉ công tác 1 tháng đối với Trung tá CSGT ứng xử không đúng

Đình chỉ công tác CSGT vung tay, rọi đèn vào mặt người quay phim

Đình chỉ công tác CSGT vung tay, rọi đèn vào mặt người quay phim

Tạm đình chỉ công tác CSGT dùng đèn pin chiếu vào người quay phim

Tạm đình chỉ công tác CSGT dùng đèn pin chiếu vào người quay phim

CSGT rọi đèn pin về người quay phim bị đình chỉ công tác

CSGT rọi đèn pin về người quay phim bị đình chỉ công tác

Tạm đình chỉ một tháng Trung tá CSGT 'vung tay'

Tạm đình chỉ một tháng Trung tá CSGT 'vung tay'

Tạm đình chỉ công tác CSGT vung tay, rọi đèn vào mặt người quay phim

Tạm đình chỉ công tác CSGT vung tay, rọi đèn vào mặt người quay phim

Chiếu đèn pin vào người quay phim, đội phó CSGT bị đình chỉ công tác

Chiếu đèn pin vào người quay phim, đội phó CSGT bị đình chỉ công tác

Quảng Nam: Đình chỉ công tác Trung tá CSGT rọi đèn pin vào mặt dân

Quảng Nam: Đình chỉ công tác Trung tá CSGT rọi đèn pin vào mặt dân

Tạm đình chỉ công tác trung tá CSGT 'rọi đèn, chỉ mặt tài xế'

Tạm đình chỉ công tác trung tá CSGT 'rọi đèn, chỉ mặt tài xế'

Quảng Nam: Đình chỉ Trung tá CSGT rọi đèn pin, chỉ mặt vào tài xế

Quảng Nam: Đình chỉ Trung tá CSGT rọi đèn pin, chỉ mặt vào tài xế

Đình chỉ công tác CSGT vung tay, rọi đèn vào mặt dân

Đình chỉ công tác CSGT vung tay, rọi đèn vào mặt dân

Tạm đình chỉ công tác Trung tá CSGT 'vung tay', rọi đèn pin vào tài xế

Tạm đình chỉ công tác Trung tá CSGT 'vung tay', rọi đèn pin vào tài xế

Làm rõ vụ việc CSGT rọi đèn pin, vung tay khi làm việc với người dân

Làm rõ vụ việc CSGT rọi đèn pin, vung tay khi làm việc với người dân

Đình chỉ CSGT rọi đèn pin, 'vung tay' với người quay phim

Đình chỉ CSGT rọi đèn pin, 'vung tay' với người quay phim

CSGT 'vung tay', chiếu đèn pin vào quay phim bị tạm dừng nhiệm vụ

CSGT 'vung tay', chiếu đèn pin vào quay phim bị tạm dừng nhiệm vụ

Tạm dừng phân công tuần tra CSGT vung tay với dân

Tạm dừng phân công tuần tra CSGT vung tay với dân

Một cảnh sát giao thông 'vung tay' với người quay phim

Một cảnh sát giao thông 'vung tay' với người quay phim

Làm rõ vụ CSGT 'vung tay' rọi đèn pin vào mặt người quay phim

Làm rõ vụ CSGT 'vung tay' rọi đèn pin vào mặt người quay phim

Xử lý nghiêm trường hợp CSGT rọi đèn pin, vung tay chỉ mặt tài xế

Xử lý nghiêm trường hợp CSGT rọi đèn pin, vung tay chỉ mặt tài xế

Trưởng phòng CSGT Quảng Nam: Anh em sai rõ ràng rồi!

Trưởng phòng CSGT Quảng Nam: Anh em sai rõ ràng rồi!