Máy gieo hạt tự động điều khiển từ xa giúp tăng năng suất gấp 5 lần

Máy gieo hạt tự động điều khiển từ xa giúp tăng năng suất gấp 5 lần

Sinh viên sáng chế máy gieo hạt tự động

Sinh viên sáng chế máy gieo hạt tự động

Cô giáo bị nữ sinh bật khóc 'tố' 3 tháng không giảng bài đối thoại và ôm học trò hòa giải

Cô giáo bị nữ sinh bật khóc 'tố' 3 tháng không giảng bài đối thoại và ôm học trò hòa giải

Hiệu trưởng của cô giáo 'không nói gì': Mong mọi người nhân văn hơn

Hiệu trưởng của cô giáo 'không nói gì': Mong mọi người nhân văn hơn

Giáo viên 'quyền lực' khiến nữ sinh bật khóc đã nhận lỗi

Giáo viên 'quyền lực' khiến nữ sinh bật khóc đã nhận lỗi

Vụ cô giáo 'quyền lực' không giảng bài: Đã có hình thức kỷ luật Hiệu trưởng trường Long Thới

Vụ cô giáo 'quyền lực' không giảng bài: Đã có hình thức kỷ luật Hiệu trưởng trường Long Thới

Kỷ luật Hiệu trưởng trường có cô giáo nhiều tháng lên lớp không giảng bài

Kỷ luật Hiệu trưởng trường có cô giáo nhiều tháng lên lớp không giảng bài

Vụ cô giáo im lặng: Kỷ luật Hiệu trưởng Trường Long Thới

Vụ cô giáo im lặng: Kỷ luật Hiệu trưởng Trường Long Thới

Sở Giáo dục TPHCM thống nhất kỷ luật hiệu trưởng trường THPT Long Thới

Sở Giáo dục TPHCM thống nhất kỷ luật hiệu trưởng trường THPT Long Thới

Vụ 'cô giáo im lặng' tại TP. HCM: Kỷ luật hiệu trưởng nhà trường

Vụ 'cô giáo im lặng' tại TP. HCM: Kỷ luật hiệu trưởng nhà trường

Khiển trách hiệu trưởng THPT Long Thới vì để giáo viên không giảng bài suốt 3 tháng

Khiển trách hiệu trưởng THPT Long Thới vì để giáo viên không giảng bài suốt 3 tháng

Vụ cô giáo không giảng bài trên lớp: Kỷ luật khiển trách Hiệu trưởng

Vụ cô giáo không giảng bài trên lớp: Kỷ luật khiển trách Hiệu trưởng

Vụ cô giáo im lặng không giảng bài tại TPHCM: Khiển trách hiệu trưởng

Vụ cô giáo im lặng không giảng bài tại TPHCM: Khiển trách hiệu trưởng

Kỷ luật hiệu trưởng trường 'cô giáo im lặng suốt 3 tháng'

Kỷ luật hiệu trưởng trường 'cô giáo im lặng suốt 3 tháng'

Kỷ luật khiển trách hiệu trưởng trường có 'cô giáo không giảng bài'

Kỷ luật khiển trách hiệu trưởng trường có 'cô giáo không giảng bài'

Vụ cô giáo 'im như thóc': Thống nhất khiển trách hiệu trưởng

Vụ cô giáo 'im như thóc': Thống nhất khiển trách hiệu trưởng

Khiển trách hiệu trưởng vụ cô giáo 'im lặng' 3 tháng không giảng bài

Khiển trách hiệu trưởng vụ cô giáo 'im lặng' 3 tháng không giảng bài

Khiển trách hiệu trưởng Trường THPT Long Thới vì để cô giáo lên lớp không nói gì

Khiển trách hiệu trưởng Trường THPT Long Thới vì để cô giáo lên lớp không nói gì

Hiệu trưởng trường cô giáo 'không nói gì' bị kỷ luật khiển trách

Hiệu trưởng trường cô giáo 'không nói gì' bị kỷ luật khiển trách

Khiển trách hiệu trưởng trường xảy ra vụ 'cô giáo im lặng'

Khiển trách hiệu trưởng trường xảy ra vụ 'cô giáo im lặng'

Vụ 'cô giáo im lặng' tại TPHCM: Sẽ kỷ luật hiệu trưởng nhà trường

Vụ 'cô giáo im lặng' tại TPHCM: Sẽ kỷ luật hiệu trưởng nhà trường

Khiển trách hiệu trưởng vụ cô giáo không giảng bài ở Sài Gòn

Khiển trách hiệu trưởng vụ cô giáo không giảng bài ở Sài Gòn

Kỷ luật cảnh cáo 12 tháng cô giáo im lặng không giảng bài

Kỷ luật cảnh cáo 12 tháng cô giáo im lặng không giảng bài

Giáo viên chủ nhiệm lớp em Phạm Song Toàn bị khiển trách

Giáo viên chủ nhiệm lớp em Phạm Song Toàn bị khiển trách

Khiển trách giáo viên chủ nhiệm lớp có cô giáo nhiều tháng không giảng bài

Khiển trách giáo viên chủ nhiệm lớp có cô giáo nhiều tháng không giảng bài

Khiển trách giáo viên chủ nhiệm vụ cô giáo không giảng bài hơn 3 tháng

Khiển trách giáo viên chủ nhiệm vụ cô giáo không giảng bài hơn 3 tháng

Kỷ luật khiển trách giáo viên chủ nhiệm em Phạm Song Toàn

Kỷ luật khiển trách giáo viên chủ nhiệm em Phạm Song Toàn

Cô giáo 'im như thóc' bị kỷ luật cảnh cáo 12 tháng

Cô giáo 'im như thóc' bị kỷ luật cảnh cáo 12 tháng

Cô giáo 'không nói gì' xuống làm nhân viên văn phòng

Cô giáo 'không nói gì' xuống làm nhân viên văn phòng

Hiệu trưởng để xảy ra sự việc cô giáo 'không nói gì' sẽ bị kỷ luật

Hiệu trưởng để xảy ra sự việc cô giáo 'không nói gì' sẽ bị kỷ luật

Sau kỷ luật cảnh cáo cô giáo 'câm nín' suốt hơn 3 tháng đứng lớp bị điều chuyển làm nhân viên văn phòng

Sau kỷ luật cảnh cáo cô giáo 'câm nín' suốt hơn 3 tháng đứng lớp bị điều chuyển làm nhân viên văn phòng

Cô giáo không giảng bài xuống làm nhân viên văn phòng

Cô giáo không giảng bài xuống làm nhân viên văn phòng

Cô giáo 'im như thóc' xuống làm nhân viên văn phòng

Cô giáo 'im như thóc' xuống làm nhân viên văn phòng

Không buộc thôi việc đối với cô giáo lên lớp không giảng bài

Không buộc thôi việc đối với cô giáo lên lớp không giảng bài

Cô giáo không giảng bài bị kỷ luật cảnh cáo, không được tiếp tục đứng lớp

Cô giáo không giảng bài bị kỷ luật cảnh cáo, không được tiếp tục đứng lớp

Cảnh cáo và đình chỉ giảng dạy cô giáo không giảng bài hơn 3 tháng

Cảnh cáo và đình chỉ giảng dạy cô giáo không giảng bài hơn 3 tháng

Cô giáo không giảng bài nhận thêm kỷ luật cảnh cáo, không được lên lớp

Cô giáo không giảng bài nhận thêm kỷ luật cảnh cáo, không được lên lớp

Kỷ luật cảnh cáo giáo viên 'quyền lực' im lặng không giảng bài

Kỷ luật cảnh cáo giáo viên 'quyền lực' im lặng không giảng bài