Hòa Bình: 4 bé trai rủ nhau ra suối câu cá, 2 người tử vong

Hòa Bình: 4 bé trai rủ nhau ra suối câu cá, 2 người tử vong

Đi câu cá, 2 bé trai chết đuối thương tâm

Đi câu cá, 2 bé trai chết đuối thương tâm

Cùng bạn đi câu cá, 2 bé trai trượt chân xuống vùng nước sâu tử vong thương tâm

Cùng bạn đi câu cá, 2 bé trai trượt chân xuống vùng nước sâu tử vong thương tâm

4 bé trai đi câu cá, 2 cháu trượt chân xuống khu vực nước sâu tử vong

4 bé trai đi câu cá, 2 cháu trượt chân xuống khu vực nước sâu tử vong

2 bé trai đuối nước thương tâm khi tắm suối ở Hòa Bình

2 bé trai đuối nước thương tâm khi tắm suối ở Hòa Bình

Hai bé trai 10 tuổi rơi xuống suối bị đuối nước thương tâm ở Hòa Bình

Hai bé trai 10 tuổi rơi xuống suối bị đuối nước thương tâm ở Hòa Bình

Hai bé trai 10 tuổi rơi xuống suối bị đuối nước thương tâm ở Hòa Bình

Hai bé trai 10 tuổi rơi xuống suối bị đuối nước thương tâm ở Hòa Bình

Đi câu cá, hai bé trai 10 tuổi ở Hòa Bình đuối nước thương tâm

Đi câu cá, hai bé trai 10 tuổi ở Hòa Bình đuối nước thương tâm

Hòa Bình: Đi câu cá ở suối, 2 bé trai bị đuối nước thương tâm

Hòa Bình: Đi câu cá ở suối, 2 bé trai bị đuối nước thương tâm

Rủ nhau đi câu cá, hai bé trai đuối nước thương tâm

Rủ nhau đi câu cá, hai bé trai đuối nước thương tâm

Hòa Bình: Rủ nhau đi câu cá, hai bé trai 10 tuổi tử vong do đuối nước

Hòa Bình: Rủ nhau đi câu cá, hai bé trai 10 tuổi tử vong do đuối nước

Ra suối câu cá, 2 bé trai ở Hòa Bình đuối nước thương tâm

Ra suối câu cá, 2 bé trai ở Hòa Bình đuối nước thương tâm

Bỏ tiền làm đường giúp dân, mạnh thường quân bị công an còng tay vì không xin phép

Bỏ tiền làm đường giúp dân, mạnh thường quân bị công an còng tay vì không xin phép