Lại lộ diện bóng dáng 'biệt phủ' sắp mọc ở Vân Đồn (Quảng Ninh)

Lại lộ diện bóng dáng 'biệt phủ' sắp mọc ở Vân Đồn (Quảng Ninh)

Vô cớ dừng dự án, Trưởng ban BQL Khu kinh tế Quảng Ninh nói gì?

Vô cớ dừng dự án, Trưởng ban BQL Khu kinh tế Quảng Ninh nói gì?

Vân Đồn (Quảng Ninh): Không có hiện tượng 'chống lưng' xây biệt phủ...

Vân Đồn (Quảng Ninh): Không có hiện tượng 'chống lưng' xây biệt phủ...

Quảng Ninh thanh tra 'biệt phủ' hoành tráng... cho kỹ

Quảng Ninh thanh tra 'biệt phủ' hoành tráng... cho kỹ

Quảng Ninh thanh tra 'biệt phủ' trên đất rừng Vân Đồn

Quảng Ninh thanh tra 'biệt phủ' trên đất rừng Vân Đồn

Thanh tra toàn diện 'biệt phủ' xây dựng trên đất rừng ở Vân Đồn

Thanh tra toàn diện 'biệt phủ' xây dựng trên đất rừng ở Vân Đồn

Thanh tra dự án bị nghi ngờ là 'biệt phủ' hoành tráng nhất ở đặc khu Vân Đồn

Thanh tra dự án bị nghi ngờ là 'biệt phủ' hoành tráng nhất ở đặc khu Vân Đồn

Cần làm rõ những 'Biệt phủ' ở Đặc khu kinh tế tương lai Vân Đồn

Cần làm rõ những 'Biệt phủ' ở Đặc khu kinh tế tương lai Vân Đồn

Thanh tra toàn diện 'biệt phủ' hoành tráng nhất Quảng Ninh trên đất rừng

Thanh tra toàn diện 'biệt phủ' hoành tráng nhất Quảng Ninh trên đất rừng

Thanh tra biệt phủ sinh thái nhà quan 'xẻ' rừng Vân Đồn

Thanh tra biệt phủ sinh thái nhà quan 'xẻ' rừng Vân Đồn

'Biệt phủ' trái phép ở đặc khu Vân Đồn: Quảng Ninh chỉ đạo thanh tra

'Biệt phủ' trái phép ở đặc khu Vân Đồn: Quảng Ninh chỉ đạo thanh tra

Ồn ào 'biệt phủ' ở Vân Đồn, UBND tỉnh Quảng Ninh nói gì?

Ồn ào 'biệt phủ' ở Vân Đồn, UBND tỉnh Quảng Ninh nói gì?

Biệt phủ hoành tráng nhất Quảng Ninh: Không phải đại gia

Biệt phủ hoành tráng nhất Quảng Ninh: Không phải đại gia

'Biệt phủ' trên đất vàng đặc khu Vân Đồn: Chủ dự án trần tình

'Biệt phủ' trên đất vàng đặc khu Vân Đồn: Chủ dự án trần tình

Bên trong 'biệt phủ' nguy nga đón lõng đặc khu Vân Đồn

Bên trong 'biệt phủ' nguy nga đón lõng đặc khu Vân Đồn

'Biệt phủ' đất vàng Vân Đồn: 'Không có chống lưng, gia thế, quyền lực'

'Biệt phủ' đất vàng Vân Đồn: 'Không có chống lưng, gia thế, quyền lực'

Sẽ thanh tra biệt phủ sinh thái 'xẻ' rừng Vân Đồn

Lãnh đạo huyện Vân Đồn: Không có chuyện 'chống lưng' xây biệt phủ

Lãnh đạo huyện Vân Đồn: Không có chuyện 'chống lưng' xây biệt phủ

Ai tiếp tay 'biệt phủ' trái phép trên đất vàng đặc khu Vân Đồn?

Ai tiếp tay 'biệt phủ' trái phép trên đất vàng đặc khu Vân Đồn?

Biệt phủ sinh thái nhà quan 'xẻ' rừng Vân Đồn

Biệt phủ sinh thái nhà quan 'xẻ' rừng Vân Đồn

Lãnh đạo huyện Vân Đồn lên tiếng vụ 'biệt phủ' trên đất vàng

Lãnh đạo huyện Vân Đồn lên tiếng vụ 'biệt phủ' trên đất vàng

Sự thật 'biệt phủ' mọc trên đất vàng ở đặc khu kinh tế Vân Đồn

Sự thật 'biệt phủ' mọc trên đất vàng ở đặc khu kinh tế Vân Đồn

Cận cảnh 'biệt phủ' trái phép trên đất vàng đặc khu Vân Đồn

Cận cảnh 'biệt phủ' trái phép trên đất vàng đặc khu Vân Đồn

Khu du lịch 'nội bất xuất, ngoại bất nhập' rộng hơn 20ha xây trái phép trên đất vàng Quảng Ninh

Khu du lịch 'nội bất xuất, ngoại bất nhập' rộng hơn 20ha xây trái phép trên đất vàng Quảng Ninh