Năm nghệ sĩ được truy tặng danh hiệu NSND là ai?

Năm nghệ sĩ được truy tặng danh hiệu NSND là ai?

Chủ tịch nước ký quyết định truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân cho năm nghệ sĩ, trong đó có Chí Phèo Bùi...