Đổi mới hình thức, tạo không khí thi đua sôi nổi rộng khắp

Đổi mới hình thức, tạo không khí thi đua sôi nổi rộng khắp

Khởi tố nhóm côn đồ xông vào đám tang chém người

Khởi tố nhóm côn đồ xông vào đám tang chém người

Khởi tố nhóm côn đồ mang hung khí xông vào đám tang chém người

Khởi tố nhóm côn đồ mang hung khí xông vào đám tang chém người

Khởi tố nhóm côn đồ kéo nhau đến đám tang chém người

Khởi tố nhóm côn đồ kéo nhau đến đám tang chém người

Khởi tố vụ mang hung khí xông vào đám tang gây án

Khởi tố vụ mang hung khí xông vào đám tang gây án

Mang dao, rựa... đến gia đình có đám tang để chém người

Mang dao, rựa... đến gia đình có đám tang để chém người

Khởi tố nhóm đối tượng giang hồ xông vào đám tang chém người đến ngất xỉu

Khởi tố nhóm đối tượng giang hồ xông vào đám tang chém người đến ngất xỉu

Mâu thuẫn ngoài đường, giang hồ đến đám tang chém người

Mâu thuẫn ngoài đường, giang hồ đến đám tang chém người