Lễ hội hoa hồng Bulgaria lần thứ 2 được tổ chức tại Hà Nội

Lễ hội hoa hồng Bulgaria lần thứ 2 được tổ chức tại Hà Nội

Hoan nghênh các bên đóng góp tích cực vào duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông

Lễ hội Hoa hồng Bulgaria 2018: Trưng bày 100% hoa thật

Lễ hội Hoa hồng Bulgaria 2018: Trưng bày 100% hoa thật

Khai mạc Lễ hội hoa hồng Bulgaria và bạn bè 2018

Khai mạc Lễ hội hoa hồng Bulgaria và bạn bè 2018

Hàng nghìn người tham dự 'Ngày hội hoa hồng Bulgaria và bạn bè'

Hàng nghìn người tham dự 'Ngày hội hoa hồng Bulgaria và bạn bè'

Lễ hội Hoa hồng Bulgaria 2018 trưng bày 100% hoa hồng thật

Lễ hội Hoa hồng Bulgaria 2018 trưng bày 100% hoa hồng thật

Ngày hội hoa hồng Bulgaria thu hút đông đảo du khách

Ngày hội hoa hồng Bulgaria thu hút đông đảo du khách

Lễ hội hoa hồng 2018 tại Hà Nội

Lễ hội hoa hồng 2018 tại Hà Nội

Điểm vui chơi 8/3: Ngắm trăm hoa đua sắc trước ngày khai mạc Lễ hội hoa hồng Bulgaria

Điểm vui chơi 8/3: Ngắm trăm hoa đua sắc trước ngày khai mạc Lễ hội hoa hồng Bulgaria

Cận cảnh hàng nghìn gốc hoa hồng thật được trưng bày tại lễ hội Bungaria

Cận cảnh hàng nghìn gốc hoa hồng thật được trưng bày tại lễ hội Bungaria

Lễ hội hoa hồng Bulgaria diễn ra trong 4 ngày

Lễ hội hoa hồng Bulgaria diễn ra trong 4 ngày

Độc đáo những cây hồng xanh bonsai tại Lễ hội hoa hồng lần 2

Độc đáo những cây hồng xanh bonsai tại Lễ hội hoa hồng lần 2

Hà Nội: Ngắm hơn 1.000 cây hoa hồng Bulgaria vào đúng ngày 8/3

Hà Nội: Ngắm hơn 1.000 cây hoa hồng Bulgaria vào đúng ngày 8/3

Lễ hội Hoa hồng có vượt qua 'cửa ải' bị bẻ cành, dẫm cây?

Lễ hội Hoa hồng có vượt qua 'cửa ải' bị bẻ cành, dẫm cây?

Ngày hội Hoa hồng Bulgaria và bạn bè năm 2018

Ngày hội Hoa hồng Bulgaria và bạn bè năm 2018

Ngày hội Hoa hồng Bulgaria và bạn bè năm 2018

Ngày hội Hoa hồng Bulgaria và bạn bè năm 2018

1.000 cây hồng Bulgaria sẽ có mặt tại Lễ hội Hoa hồng 2018

1.000 cây hồng Bulgaria sẽ có mặt tại Lễ hội Hoa hồng 2018

Ban tổ chức 'Lễ hội hoa hồng Bulgaria' lên phương án bảo vệ 1.680 cây hoa hồng

Ban tổ chức 'Lễ hội hoa hồng Bulgaria' lên phương án bảo vệ 1.680 cây hoa hồng

Xuân Bắc khai xuân bằng cuộc thi hôn tại Lễ hội hoa hồng 2018

Xuân Bắc khai xuân bằng cuộc thi hôn tại Lễ hội hoa hồng 2018

Xuân Bắc sẽ dẫn dắt các cặp đôi 'thi hôn' ở Lễ hội Hoa hồng 2018

Xuân Bắc sẽ dẫn dắt các cặp đôi 'thi hôn' ở Lễ hội Hoa hồng 2018

Xuân Bắc sẽ hướng dẫn các cặp đôi...hôn nhau trong Lễ hội hoa hồng 2018

Xuân Bắc sẽ hướng dẫn các cặp đôi...hôn nhau trong Lễ hội hoa hồng 2018

Ban tổ chức lễ hội hoa hồng 2018 cam kết trưng bày hoa thật

Ban tổ chức lễ hội hoa hồng 2018 cam kết trưng bày hoa thật

Xuân Bắc sẽ dẫn dắt các cặp đôi chìm đắm trong nụ hôn tại Lễ hội hoa hồng

Xuân Bắc sẽ dẫn dắt các cặp đôi chìm đắm trong nụ hôn tại Lễ hội hoa hồng

Hơn 1.000 cây hoa hồng Bun-ga-ry sắp xuất hiện ở Hồ Tây

Hơn 1.000 cây hoa hồng Bun-ga-ry sắp xuất hiện ở Hồ Tây

Lễ hội Hoa hồng Bulgaria lần II tại Hà Nội

Lễ hội Hoa hồng Bulgaria lần II tại Hà Nội