'Tiêu hóa' 27.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 8/2019

'Tiêu hóa' 27.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 8/2019

Lãi ròng nửa đầu năm 2019 của Bông Sen Corp giảm một nửa

Lãi ròng nửa đầu năm 2019 của Bông Sen Corp giảm một nửa

Bông Sen Corp 'lộ mình': Những thông tin đáng chú ý...

Bông Sen Corp 'lộ mình': Những thông tin đáng chú ý...

'Ông chủ' Palace Sài Gòn tự tin chịu lãi vay khủng 700 tỷ/năm

'Ông chủ' Palace Sài Gòn tự tin chịu lãi vay khủng 700 tỷ/năm

Bông Sen Corp tiếp tục huy động 6.450 tỷ đồng trái phiếu

Bông Sen Corp tiếp tục huy động 6.450 tỷ đồng trái phiếu

Bông Sen Corp phát hành thành công 6.500 tỷ đồng trái phiếu

Bông Sen Corp phát hành thành công 6.500 tỷ đồng trái phiếu

Thương vụ trái phiếu 6.000 tỷ đồng của 'ông chủ' khách sạn Daewoo

Thương vụ trái phiếu 6.000 tỷ đồng của 'ông chủ' khách sạn Daewoo